Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ພະແນກ ການຂັ້ນແຂວງ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ

       1. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital)

           ທ່ານ ດາວເພັດ ອາລຸນ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສີທົນ ດາວພະສິດ                                 ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ມະນໍລິນ ພິລະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85621) 260480                    

              Fax:   (+85621) 260480
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

 

       2. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (Phongsaly Province)
           ທ່ານ ສອນເພັດ ສໍດາລາ                                 ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ໄຊຍະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສຸບຸນລ້ຽງ ເນດບຸນນອງ                           ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85688) 210 398                                

              Fax:   (+85688) 210 398
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

 

       3. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (Luangnamtha Province)
           ທ່ານ ທອງສິງ ອຸດົມສິລິ                                  ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທອງພັນ ສົມບູນ                                   ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85686) 212 081                                             

              Fax:   (+85686) 212 081
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

 

       4. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອຸດົມໄຊ (Oudomxay Province)
           ທ່ານ ສົມແພງ ໄພຍະວົງ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທອງວັນ ບຸນສະຫວັດ                         &n