Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ພວຕ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການລົບລ້າງຊິງຊັ່ງແບບເມການິກ

ພວຕ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການລົບລ້າງຊິງຊັ່ງແບບເມການິກ

altເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ, ສະບັບເລກທີ 49/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2014;

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ, ສະບັບເລກທີ 36/ສພຊ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2013; ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດ ຖະມົນ ຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊິງຊັ່ງທຸກປະເພດຢູ່ ສປປ ລາວ, ເລກທີ 0544 /ກວຕ, ລົງວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2017; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ, ລົງວັນ ທີ 30 ມັງກອນ 2010 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊື້-ການຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມໂປ່ໃສ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາ-ຕິດຕາມໄດ້, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກຕາມລະບຽບກົດໝາຍກໍານົດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ກົນໄກຕະຫຼາດ.

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2018 ທີ່ພະແນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົບລ້າງ ຊິງຊັ່ງແບບເມການິກ (ຊິງຜາງທໍາມະດາ) ໂດຍການຫັນໄປນໍາໃຊ້ຊິງຊັ່ງແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (ຊິງຊັ່ງໃຊ້ດ້ວຍ ໄຟຟ້າ) ຢູ່ຕະຫຼາດອຸດສາຫະກໍາ-ກະສິກໍາແຂວງ. ການນໍາໃຊ້ຊິງຊັ່ງ ໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ສ້າງເປັນຕົວແບບເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕະຫລາດບັນດາເມືອງພາຍໃນແຂວງ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຈັນພິພັກ ກອງຈໍາປາ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ, ຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ. ກອງປະຊຸມໄດ້ ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນການຊັ່ງ - ການຜອງຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນໄລຍະຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ຈາກນັ້ນ, ບັນດາພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບດັ່ງນີ້:

ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການລົບລ້າງຊິງຊັ່ງ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊື້-ຂາຍຢູ່ໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ໂດຍໃຫ້ຫັນໄປນໍາໃຊ້ ຊິງຊັ່ງລະບົບເອເລັກໂຕຼນິກ; ທີ່ປະຊຸມ ເຫັນດີ ມອບໃຫ້ ພວຕ ແຂວງເປັນເຈົ້າການໃນການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນໍາສະເໜີເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ຕໍ່ຂັ້ນເທິງມີທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຄະນະພະແນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ພະແນກຕໍາຫຼວດເສດ ຖະກິດປກສແຂວງ, ປະທານສະພາການຄ້າແຂວງ, ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາແຂວງ, ກຸ່ມຂາຍຊີ້ນ, ຂາຍປາ, ຂາຍເຂົ້າສານ, ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ຂາຍໝາກໄມ້ຢູ່ຕະຫລາດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາແຂວງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 17 ທ່ານຍິງ 05 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້.

ຈາກ ພວຕ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອນ