Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ໂຄງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດ ຂະແໜງການ

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ໂຄງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດ ຂະແໜງການ

altຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ໂຄງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການ

ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາວິທະຍາສດ ຂະແໜງການ ຄັ້ງທີສອງໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2018 ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະທານສະພາວິທະຍາສດ ແຫ່ງຊາດ.

ການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ IV ໝວດ 16 ມາດຕາ ກໍເພື່ອໃຫ້ເນື້ອ ໃນມາດຕາຕ່າງໆສົມບູນກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປແນະນໍາພາກສ່ວນຕ່າງໆ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປະທານສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ຜ່ານການປັບ ປຸງເນືື້ອໃນມາຄັ້ງໜຶ່ງແລ້ວ ເຫັນວ່າ ດີຂຶ້ນ ແລະ ຜ່ານການຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຫັນ ວ່າຮ່າງດັ່ງກ່າວ ຍັງຕ້ອງປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ຜ່ານການປະກອບຄຳເຫັນຄັ້ງນີ້ ຍັງມີຫຼາຍມາດຕາທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ ທັນເຂົ້າໃຈໝົດ. ເມື່ອພວກເຮົາທີ່່ເປັນຜູ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນີ້໋ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ກໍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະໄປອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າ ໃຈ. ການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາ ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ. ພວກເຮົາ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ດ້ານນີ້ ແລະ ກໍໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາ ຕ້ອງເຮັດໄດ້.

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ສິ່ງສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນອະທິບາຍກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຊຶ່ງເປັນຈຸດສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້. ພາກ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ຕ້ອງອົດທົດ ແລະ ນຳໄປປັບປຸງຕື່ມອີກຊຶ່ງກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງາຍ, ແຕ່ກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການປັບປຸງເນື້ອໃນຕ່າງໆ ຕ້ອງສຳເລັດ.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະພາບປັດຈຸບັນຢູ່ປະເທດພວກເຮົາ ຕ້ອງສ້າງຄົນ. ເມື່ອພວກເຮົາ ມີຫ້ອງທົດລອງດີພຽງໃດ ເມື່ອບໍ່ມີຄົນ ກໍເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້. ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນພາຍໃນ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕ້ອງປັບປຸງ ຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບສະພາບ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຄະນະກົມ, ສະຖາບັນພາຍໃນ ກວຕ.

ຂ່າວ: ພະແນກຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ

ຮູບ: ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ

altaltaltalt