Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ພວຕ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະກັດກັ້ນການຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປອມ

ພວຕ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສະກັດກັ້ນການຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າປອມ

altໃນວັນທີ 27 ມີຖຸນາ 2018 ເວລາ 8:30 ໂມງ, ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ,

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງການກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ການຜະລິດ ລອກຮຽນແບບ ແລະ ການນຳມາຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແປ້ງນົວກາຈອງ ຣາຊາສຸລົດປອມ (RACHA CHOOROS) ຢູ່ບັນດາທ້ອງຕະຫຼາດໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊັ່ນ: ເມືອງແປກ ແລະ ເມືອງຄຳ.

ກອງປະຊຸມຊຶ່ງພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ. ບູນມີ ສີລາວົງ, ຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງຊຽງ ຂວາງ ມີຕາງຫນ້າຈາກ ພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ, ພະແນກຕຳຫຼວດເສດຖະກິດແຂວງ, ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫາກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຊຽງຂວາງ, ຕາງໜ້າບໍລິສັດພູວຽງ (ຜູ້ນຳເຂົ້າແປ້ງນົວກາຈອງ), ຫ້ອງ ການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງແປກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ 11 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາຄັ້ງນີ້.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລົງກວດກາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາເມືອງຄຳ ແລະ ຕະຫຼາດກະສິກຳໂພນສະຫວັນ, ເມືອງແປກ ເປັນເປົ້າໝາຍສໍາຄັນ. ຜົນຂອງການກວດກາ, ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກກ່າວເຕືອນກັບພາກສ່ວນເຈົ້າຂອງຮ້ານຜູ້ທີ່ນໍາສິນຄ້າລອກຮຽນແບບ (ປອມແປງ) ມາຈໍາໜ່າຍ ພ້ອມທັງກັກຢຶດສິນຄ້າທີ່ລອກຮຽນແບບດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ 983 ຖົງ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 2.338.000 ກີບ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການກວດກາຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ຮັບປະ ກັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ການຊື້-ຂາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນ ການປົກປ້ອງສຸກຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນຫຼັກສໍາຄັນ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ ພວຕ ແຂວງຊຽງຂວາງ

altaltalt