Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຢູ່ທ້ອງ ຖິ່ນຍົກລະດັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຢູ່ທ້ອງ ຖິ່ນຍົກລະດັບ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2018 ຢູ່ຫ້ອງ ປະຊຸມສຳນັກງານວ່າການປົກຄອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ກົມຊັບ

ສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ ແກ່ຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຊຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດທະມົນຕີ ກວຕ ໄດ້ໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນບາງ ຕອນວ່າ: ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຂອງລັດຖະບານ ບ້ວງ ງົບປະມານໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທ້ອງຖິ່ນ, ກວຕ ໃນນາມເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປັນກໍາລັງແຮງ ແລະ ພາຫະນະບຸກທະລຸ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໝັ້ນທ່ຽງ, ຍືນຍົງ ແລະ ຕາມທິດສີຂຽວ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ປິ່ນອ້ອມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະ ລິດເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ໃນສົກປີ 2015-2016, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານຈໍານວນ 30 ຕື້ກີບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ງົບປະມານທີ່ກ່າວ ມານີ້, ກວຕ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ສາມແຂວງ ຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ປັດຈຸບັນ, ສາມແຂວງດັ່ງກ່າວ ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການແລ້ວ. ຜູ້ປະກອບການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ 6 ເຄື່ອງໝາຍ ຈາກແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ ແລະ ຍັງມີອີກ 11 ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດໃນ ແຂວງວຽງຈັນ ມີຄວາມສົນໃຈຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ລວມໝູ່ເປັນຕົ້ນ.ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກວຕ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ທີ່ອີງຕາມແຜນແມ່ບົດ ຂອງ ລັດຖະບານ ອີກ 7 ແຂວງ ຄື : ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງສາລະວັນ, ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານ, ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME), ນັກທຸລະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ກໍຄືເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາອີກຂັ້ນໜຶ່ງ, ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜ່ງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ນິເວດວິທະຍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອນຳມາໝູນໃຊ້ ເຂົ້າໃນການດຳເນີນວຽກງານ ແລະ ທຸລະກິດຕົວຈິງ.

ໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ຂະ ແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທ້ອງຖິ່ນ ຕໍ່ກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງມີຫົວຂໍ້ສຳຄັນຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນ; ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນ ຍາ; ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ລະບຽບການຂອງເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່; ການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ຂອງການສົ່ງເສີມຜະລິດ ພັນສິນຄ້າ; ການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການໃນວຽກງານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນບັນຍາຍໂດຍນັກວິທະຍາກອນ ຈາກກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ທີ່ໄດ້ມີບົດ ຮຽນ ແລະ ປະສົບການມາແລ້ວ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ປອ, ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກວຕ; ທ່ານ ວຽງນະຄອນ ບົວລະພັນ, ຫົວໜ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ບັນດາຮອງຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພາຍ ໃນແຂວງ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການວິທະຍາສາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງພາຍໃນແຂວງ,ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ທັງໝົດຈຳນວນ 70 ກວ່າທ່ານ.

ການມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ຄະນະຈາກ ກວຕ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມຜະລິດຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຊັ່ນ: ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ກຸ່ມ ຜະລິດສີ້ນໄຫມສະພ່າຍ, ກຸ່ມພັດທະນາແມ່ຍິງຜະລິດປາແດກ, ກຸ່ມປູກຜັກກະລຳປີ, ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມ ສົດໄສອຸດົມສິນ, ຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດເຫຼົ້າເກດ ສະໜາ ແລະ ສະມາຄົມກາເຟປາກຊ່ອງ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt