Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ເຕັກໂນໂລຊີ ກອງປະຊຸມ ຄະນະອະນຸກຳມະການ ອາຊຽນ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຄັ້ງທີ 50

ກອງປະຊຸມ ຄະນະອະນຸກຳມະການ ອາຊຽນ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຄັ້ງທີ 50

altສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ)

ໃນນາມເປັນຈຸດປະສານງານວຽກງານດ້ານວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ກອງປະຊຸມຄະນະອະນຸກຳມະການ ອາຊຽນ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຄັ້ງທີ 50 ຊຶ່ງໄດ້ເປີດ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ລັດສະໝີ ພັນທະວົງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ສະຖາ ບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ແລະ ທ່ານ Dr.lr.bambang Sunarko, ອໍານວຍການ ສູນວິໄຈ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ອິນໂດເນເຊຍ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ລວມ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກຳ ບຸລິມະສິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ທີ່ສະໜັບສະໜູນແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນ ດ້ານວິທະ ຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 2016-2025 (ASEAN PLAN OF ACTION ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION, APASTI 2016-2025), ບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ພິຈາລະນາຮ່າງບົດ ສະເໜີໂຄງການໃໝ່ ແລະ ສະເໜີການຮ່ວມມື ກັບຄູ່ເຈລະຈາ ເພື່ອນຳສະເໜີຂໍງົບປະມານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ASEAN COST ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນໂອກາດດີໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງຈະໄດ້ສະເໜີໂຄງການຂໍເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດພືດ ທາງຊີວະພາບ (BIOLOGICAL CONTROL FORUM) ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບປະການກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ນຳອີກໃນອະນາຄົດ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກາວ ມຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altalt