Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ແມ່ຍິງ ສຶກສາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ແມ່ຍິງ ສຶກສາວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ

altກອງປະຊຸມວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນຫົວຂໍ້: “ແມ່ຍິງສ້າງນະວັດຕະກໍາ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງເປັນ ພະລັງ

ແຫ່ງການປ່ຽນແປງ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 24 ເມສາ 2018 ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ສຸຣິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ (ກວຕ).

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼາຍໃນໂລກເປັນກໍາລັງ ຂັບເຄື່ອນການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ. ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ກັບທຸກຄົນ; ຜົນງານ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດອັນໂດດເດັ່ນຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງ ຖືເປັນມໍລະດົກອັນລໍ້າຄ່າໃຫ້ກັບແມ່ຍິງທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມ ດ້ວຍແຮງ ບັນດານໃຈໃນການເປັນຜູ້ປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແມ່ຍິງ ຍັງມີບົດບາດການເປັນ ຜູ້ນໍາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ບໍ່ວ່າໃນຂົງເຂດວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທຸລະກິດ, ສິລະປະ ທີ່ມີຈໍານວນ ແມ່ຍິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຢູ່ ສປປ ລາວເຮົາ ແຕ່ຍັງມີແມ່ຍິງຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນ ລະດັບສາກົນອີກດ້ວຍ.

ຕໍ່ກັບຄໍາຂວັນໃນປີນີ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ແມ່ຍິງ ມີສ່ວນຮ່ວມຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການປະດິດຄິດແຕ່ງ ຈຶ່ງເນັ້ນເຖິງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ຈະສາມາດ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງແມ່ຍິງໃນພາລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ສົນທະນາແລກ ປ່ຽນ ແລະ ຈັດສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຊຶ່ງໄດ້ແນະນໍາ ແລະ ບໍລິການກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ, ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນທຸກລະກິດດ້ວຍກັນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຮ່ວມກັນສູນກາງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເປັນຫຼັກ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງລາວ ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມື ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ກໍຄືການສ້າງເສດຖະກິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍມີການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດຢ່າງເປີດກວ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີການພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ; ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດນໍາເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມາພັດທະນາເຂົ້າສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ ເກີດຄວາມສາມາດຮອງຮັບໄດ້ທັນສະພາບການ ພ້ອມທັງສາມາດແຂ່ງຂັນໃນເວທີສາກົນໄດ້.

ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ວຽກງານການຄ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ໄດ້ຕິດພັນກັບການພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫຼື ພັດທະນາຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ທີ່ເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການປະດິດສ້າງ ແລະ ປະດິດ ຄິດແຕ່ງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງຈະເປັນບໍ່ເກີດໃຫ້ແກ່ການສ້າງລາຍຮັບ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ສິນຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ.

ການສໍາມະນາຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ສະເໜີໂດຍທ່ານ ມາຄະ ຈັນທະລາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ; phaengmai Gallery on brand marketing and trademark management ສະເໜີໂດຍທ່ານ ນາງ ກົງທອງ ນັນທະວົງດວງສີ, ເຈົ້າຂອງຫັດຖະກໍາແພງໄໝ; Blockchain Overview ສະເໜີໂດຍທ່ານ Chew Chai Jin, ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ສະຫວັນພັດທະນາ ຈໍາກັດ; ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບໍລິສັດ INOVA Greentech CO.Ltd ສະເໜີໂດຍທ່ານ Mandy Lee, ປະທານບໍລິສັດ INOVA Green Tech CO. Ltd ແລະ ພະລັງງານ HADO ແລະ ການທົດລອງ HADO ດ້ວຍເຄື່ອງມືທາງວິທະຍາສາດ ສະເໜີໂດຍທ່ານ Yamanashi Hirotosshi, ຊ່ຽວນານທາງດ້ານວິທະຍາສາດປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ການສຳມະນາ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຖາມ-ຕອບຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາ ເຈົ້າສົນໃຈ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ພະແນກ, ສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ບົດຂ່າວ ແລະ ພາບ: ນ. ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ

altaltaltaltaltaltalt