Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ຊອກຮູ້ເຄື່ອງຕອງນໍ້າດື່ມມະຫັດສະຈັນ

ຊອກຮູ້ເຄື່ອງຕອງນໍ້າດື່ມມະຫັດສະຈັນ

altມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດມິດແຮັບປີລາວ ທີ່ວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາ ສາດກ່ຽວ

ກັບເຄື່ອງກັນຕອງນໍ້າດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບຮາໂດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ໄອວໍເຕີຄວາມລັບຂອງຊີວິດ (I-water the secret of life)” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ເມສາ ຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄະນະເສດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສົມຈັນ ບຸນພັນດີ, ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; ທ່ານ ນາງ ບຸນມີ ສົມສະໜອນ, ປະທານ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ມິດແຮັບປີ; ທ່ານ ຍາມານາຊິ ຮິໂລຊິ, ຊ່ຽວຊານດ້ານການວັດແທກຮາໂດຈາກຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ສິງມະຫັດສະຈັນ ຂອງເຄື່ອງວັດແທກກັ່ນຕອງນໍ້າດື່ມໄອວໍເຕີດ້ວຍລະບົບຮາໂດ ຊຶ່ງແມ່ນລະບົບກັ່ນຕອງນໍ້າທີ່ສາມາດປຽ່ນນໍ້າປົນເປື້ອນສານ ພິດ ເປັນນໍ້າສະອາດຊຶ່ງມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກດື່ມນໍ້າທີ່ຜ່ານຂະບວນການກັ່ນຕອງນໍ້າດັ່ງກ່າວ. ການສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການ ກັ່ນຕ່ອງນໍ້າດື່ມແບບໄອວໍເຕີ ຊຶ່ງນໍາມາທົດລອງນໍາໃຊ້ໃນວິຊາຮຽນ.

ຊ່ຽວຊານດ້ານການວັດແທກຮາໂດຈາກຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ: ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເຜີຍແຜ່ວິທີການກັ່ນຕອງນໍ້າດື່ມໄອວໍເຕີ ທີ່ກໍາຈັດສິ່ງເປື້ອນເປີໂດຍທີ່ບໍ່ນຳ ໃຊ້ສານເຄມີໃດໆ ໃຫ້ກາຍເປັນນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ມູນ, ສາທິດວິທີການກັ່ນຕອງນໍ້າເສຍ ໃຫ້ກາຍນໍ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີແບບ (ໄອວໍເຕີ).

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ການດື່ມນໍ້າສະອາດທີ່ໄດ້ຈາກວິທີທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ວິທີການຜະລິດນໍ້າດື່ມດ້ວຍລະບົບ (ໄອວໍເຕີ) ໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄື້ນແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດນໍ້າດືີ່ມຊະນິດນີ້. ນອກຈາກການຜະລິດນໍ້າດື່ມແລ້ວ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຄື້ນແມ່ເຫຼັກຍັງນຳ ໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດອາຫານອີກ.

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະກອບດ້ວຍນໍ້າຫຼາຍກວ່າ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຖ້ານໍ້າໃນຮ່າງກາຍເປັນນໍ້າທີ່ສະອາດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາແຂງແຮງ, ສຸຂະ ພາບດີ. ປາທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນໍ້າ ກໍຕ້ອງການນໍ້າສະອາດ ແລະ ປາສະຈາກການປົນເປື້ອນຂອງສານພິດໃດໆ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ນາງ ບຸນມີ ສົມສະໜອນ, ປະທານ ບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດ ມິດແຮັບປີ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າໜັ້ນໃຈວ່າ ການນໍ້າດື່ມໄອວໍເຕີນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. ຂະບວນການຜະລິດນໍ້າຊະນິດນີ້ ປາສະຈາກສານພິດ; ພວກເຮົາ ໄດ້ວິໄຈນໍ້າດື່ມຂອງພວກເຮົາມາດົນພໍສົມຄວນແລ້ວ. ໃນທີ່ສຸດ ຈຶ່ງນໍາຜົນການວິໄຈອອກມາເຜີຍແຜ່ ສູ່ສັງຄົມ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ຕ້ອງການດື່ມນໍໍ້າຊະນິດນີ້.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະຄັ້ງນີ້ ມີບັນດານັກຊຽວຊານດ້ານເຄື່ອງກັ່ນຕອງນໍ້າໄອວໍເຕີຈາກໄຕຫັວນ ແລະ ນັກສຶກສາຈໍານວນ 300 ກວ່າຄົນ.

ຂ່າວ: ສົມປະສົງ ພາບ: ສອນໄຊ

altaltaltalt