Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສຳມະນາການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0

ສຳມະນາການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0

128ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: Blockchain ແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ ຂອງຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕ໋ອນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການສໍາມະນາດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຂໍ້ມູນໃນ ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain,  ຊຶ່ງເປັນເຕັກໂນໂລຊີໜຶ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການຈະນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຂະແໜງຕ່າງໆ ຈາກທາງຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ KOICA ທ່ານ SON JONG HAI ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສດ້ານໄອທີ ປະ