Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຂັ້ນສູນກາງ

ທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຂັ້ນສູນກາງ

altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ ໃນວັນທີ 03 ເມສາ 2018, ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ

(ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຂັ້ນສູນກາງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ການຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມຄັ້ງນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫາວິທີການທີ່ປອດໄພ ຊຶ່ງຈຳເປັນຕໍ່ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດສະດຸ ແລະ ລັງສີນີວເຄຼຍ ທີ່ເປັນເຄື່ອງມທາງວິທະຍາສາດມາຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນບັນດາຂະແໜງການ ຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ້ກວດ ສອບການສາຍແສງປິ່ນປົວພະຍາດ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ-ການຜະລິດດ້ານ ກະສິກໍາ, ການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດວັດ-ສໍາຫຼວດກໍ່ສ້າງ, ຂະບວນການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການພັດທະນາພະ ລັງງານທາງເລອກ ແລະ ຂະບວນສຳຫຼວດ ຂຸດຄົ້ນ-ຜະລິດແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການ IAEAໃນເດືອນ ພະຈິກ 2011 ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດທາງດ້ານນີວເຄຼຍ ໃນທາງສັນຕິ ແລະ ເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼາຍສະບັບຊັ່ນ: ສົນທິສັນຍາການປົກປ້ອງວັດສະດຸນີວເຄຼຍ (CPPNM), ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ (RSA), ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືພາກພື້ນອາຊີ -ປາຊີຟິກ (RCA) ແລະ ອື່ນໆ.

ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ກວຕ ເປັນຈຸດປະສານງານດ້ານວິຊາການ ໂດຍໄດ້ມອບໃຫ້ກົມວິທະຍາສາດ ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Liaison Officer (NLO).ນັບແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບກົມອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ (ກຕປ) ເປັນກ້າວໆມາ, ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງວິຊາການຫຼັກ ຂອງບັນດາກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດບັນທະພາຄີຂອງບັນດາປະເທດສະມະຊິກ IAEA.

ໃນໄລຍະການປັບປຸງເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ກວດແກ້ຮຽບຮຽງປະໂຫຍກ, ຄຳເວົ້າ ແລະການອະທິບາຍຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຄືນໃໝ່ ເປັນຮ່າງສະບັບທີ 3 ຕາມການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ; ໂຄງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ມີຄື: 11 ພາກ, 11 ໝວດ ແລະ 83 ມາດຕາ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບການກະກຽມດ້ານເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມຄັ້ງນີ້ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນແລະ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງກະຊວງ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ

altaltaltaltaltaltalt