Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ກອງປະຊຸມຄະນະໜ່ວຍງານວິຊາການ ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຼນິກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 25

ກອງປະຊຸມຄະນະໜ່ວຍງານວິຊາການ ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຼນິກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 25

altກອງປະຊຸມຄະນະໜ່ວຍງານວິຊາການ ດ້ານການຄຸ້ມ ຄອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຼນິກອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 25 ຫຼື

The 25th JSC EEE Meeting ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ເມສາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ, ໂດຍແມ່ນກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ນິສິດ ຄໍາມູນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ມີ ທ່ານ Mohd Elmi bin Anas, ຫົວຫນ້າພະແນກ ຄະນະກໍາມະການດ້ານພະລັງງານ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ, ມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກ 10 ປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະສັງລວມເອົາເນື້ອໃນວາລະກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ຜົນ ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 24, ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ບັນດຸງ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດ ຕາມພັນທະຂອງກົດບັດອາຊຽນ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ - ເອເລັກໂຕຼນິກ ລວມເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ເປັນຕົ້ນການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານມາດຕະຖານ, ລະບຽບການຂອງຫ້ອງທົດລອງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂຶ້ນປ່ຽນກັນລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ. ສຳລັບການ ເຊື່ອມໂຍງມາດຕະຖານ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຮັບຮອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳ ຄັນຫຼາຍ ແລະ ຈຳເປັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັນ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນປະສານວຽກງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນ ແລະ ການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື, ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຈາກສາກົນ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕະຫຼອດເຖິງເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ - ເອເລັກໂຕຼນິກ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.


ບົດຂ່າວ: ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

ຮູບພາບ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltaltaltalt