Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ພວຕ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກວດກາຜົນລະປູກ ໂຄງການ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໄລຍະທີ 2

ພວຕ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກວດກາຜົນລະປູກ ໂຄງການ ຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ໄລຍະທີ 2

altໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2018 ນີ້, ທ່ານ ປອ ຈັນພິພັກ ກອງຈໍາປາ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ

ໂລຊີ (ພວຕ) ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ທັງເປັນຫົວໜ້າໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮ່ວມງານ ແລະ ທ່ານ ຈັ່ງເວີຍຟິ່ງ, ຫົວໜ້າສະຫະກອນຈີນ; ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ ພ້ອມ ດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກແຂວງ-ເມືອງ ໄດ້ກວດກາຜົນລະປູກຂອງໂຄງການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນທົດລອງ ຕົວແບບໄລຍະທີ 2 ປູກພືດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ.

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງເລກທີ 04/ຈຂ ເພື່ອຊູກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຊຶ່ງມີເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ປູກໝາກ ຖົ່ວເປັນສິນຄ້າຢູ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄື: ບ້ານວຽງໃຕ້, ບ້ານ ນາລື ແລະ ກຸ່ມບ້ານນາເຕີຍ ຊຶ່ງມີເນື້ອ ທີ່ທັງໝົດ 30 ເຮັກຕາ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ ມີບ້ານເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານ ພູລັນເໝືອ, ບ້ານ ນ້ຳເສືອ, ບ້ານ ກຳປອມ ແລະ ບ້ານນ້ຳຟ້າ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 40 ເຮັກຕາ. ຜ່ານການເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກເພື່ອເປັນສິນຄ້າ, ຄອບຄົວຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ພວຕ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

alt