Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ພວຕ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກວດກາຄຸນນະພາບ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ພວຕ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກວດກາຄຸນນະພາບ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

altໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ມັງກອນ ຫາ 14 ກຸມພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ

(ພວຕ) ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮ່ວມກັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາມປໍ້າບໍລິການ ແລະ ສາງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງ.

ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ຈັນທະວອນ, ຮອງຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການກວດກາຄຸ້ມຄອງ, ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ປໍ້າດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນມາດ ຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການກວດສອບ. ການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າມັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກວດສອບຫານໍ້າ ແລະ ສານປົນ ເປື້ອນໃນນໍ້າມັນ, ປະລິມານຄວາມໜຽວເຈືອປົນໃນນໍ້າມັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈາກຜົນການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ປໍ້າບໍລິການຕ່າງໆ ມີດັ່ງນີ້: ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ມີທັງໜົດ 144 ປໍ້າ, ມີ 558 ຫົວຈ່າຍ ແລະ 3 ສາງ, 8 ຫົວຈ່າຍ; ຜ່ານການກວດສອບຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຕົວຈິງຄັ້ງນີ້ ສາມາດກວດສອບໄດ້ທັງໝົດ 139 ປໍ້າ, ມີ 548 ຫົວຈ່າຍ, 3 ສາງ ມີ 8 ຫົວຈ່າຍ; ຫົວຈ່າຍທັງ ໝົດທີ່ສາມາດກວດໄດ້ ລວມມີ 556 ຫົວຈ່າຍ. ຜົນການກວດສອບ ພົບວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ (ຜ່ານ), ບໍ່ພົບສານປົນເປື້ອນໃດໆ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບທຸກໆປໍ້າທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາແລ້ວ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃນການດໍາເນີນກິດຈະການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ພາບ ແລະ ຂາວ: ພວຕ ແຂວງຊຽງຂວາງ

altaltalt