Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສຳມະນາ ການອອກແບຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດດ້ານ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

ສຳມະນາ ການອອກແບຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດດ້ານ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

altກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນ

ນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ພະມົງກຸດ ທົນບູລີ ແລະ ສຳນັກ ງານນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ, ປະເທດໄທ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການອອກແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມອາດສາ ມາດດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າ ຮ່ວມກ່າວເປີດການສຳມະນາໂດຍທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ເປັນການລິເລີ່ມໂຄງການເປີດກວ້າງ ສູນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ນະວັດຕະກຳອາຊຽນ (ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform), ເປັນເວທີປຶກສາຫາລື ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການອອກແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ທັງເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະ ກອບການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນ ສຳຄັນຕໍ່ໂຄງການ ASEAN-Talent Mobility ທີ່ໄດ້ ຖືກຮອງຮັບຈາກກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ.

ໂຄງການນີ້ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ກຳປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຂອງ ASEAN COST ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນປະຕິບັດງານຂອງອາຊຽນກ່ຽວກັບ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2019-2025 (APASTI 2016-2025) ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງອາຊຽນ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານນະວັດຕະກຳໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອກຳນົດບູລິມະສິດຕ່າງໆ ຂອງບົດຮຽນຕົວຈິງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການອອກແບບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ ໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ທ່ານ ດຣ. ຈອງ ຮິບ ລີ, ທີ່ປຶກສາ ອາວຸໂສຂອງໂຄງການ(ASEAN Open Innovation and Entrepreneurship Platform); ທ່ານ ດຣ. ນາງ ເພັນສິຣິ ກັນຕະໂອພາສ, ທີ່ປຶກສາ ສະຖາບັນນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ພະມົງກຸດ ທົນບູລີ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຶ່ງມີຈໍານວນທັງໝົດ 30 ກວ່າຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltaltalt