Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ພິທີທຳລາຍ ສິນຄ້າປົນເປື້ອນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ພິທີທຳລາຍ ສິນຄ້າປົນເປື້ອນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

altໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 2 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ສະຖານນີຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານ ນາບວບ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງ

ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີທຳລາຍ ສິນຄ້າປົນເປື້ອນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈັດໂດຍ ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ມີຄະນະກຳມະການທີ່ມາຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແຂວງ ດັ່ງກ່າວ ຄື: ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫ້ອງການ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແລະ ຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາ.

ສິນຄ້າທີ່ນຳມາທຳລາຍໃນຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 03 ລາຍການ ຄື: ເຄື່ອງໃນໄກ່ທີ່ປົນເປື້ອນສານຟໍມາລິນ (ສານກັນບູດ) ຈຳນວນ 5 ກິໂລ, ໜວດປາມຶກທີ່ປົນເປື້ອນສານຟໍມາລິນ (ສານກັນບູດ) ຈໍານວນ 2 ກິໂລ ແລະ ໃສ້ກອກ ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ (ໝົດອາຍຸບໍລິໂພກ) ລວມທັງໝົດເປັນມູນຄ່າ 365,000 ກີບ. ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ຢຶດໄດ້ຈາກການລົງກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າທີ່ປົນເປື້ອນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ເຊື່ອມ ຄຸນນະພາບ (ໝົດອາຍຸບໍລິໂພກ) ຖ້າຫາກບໍລິໂພກເຂົ້າໄປ ແລ້ວຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃນໄລຍະສັ້ນ, ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍ ໃນໄລຍະຍາວ ຕໍ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ຕໍ່ຊັບສິນ, ສິດຜົນ ປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສິດທິພົງແສງປະເສີດ
ໂທ02097261611

alt