Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ພວຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນໍາໃຊ້ໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາ

ພວຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນໍາໃຊ້ໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາ

altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 04 ມັງກອນ 2018, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ແຂວງ ສະຫວັນ

ນະເຂດ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໄອທີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານກວດກາ”.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກ ກົມກວດກາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີ (ກວຕ) ສົມທົບກັບ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ, ກວຕ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຳເນີນຕາມແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນ ຄວ້າ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານກວດກາ ຂອງກົມກວດກາ, ກວຕ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຂອງກົມກວດກາ ຢູ່ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ ຈຸດທົດລອງ ການນຳໃຊ້ໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 3 ຈຸດ ຄື: ພວຕ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕໃຫ້ກຽດກ່າວເປິດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນບາງຕອນ ວ່າ: ໃນຍຸກການພັດ ທະມນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຫັນເປັນອຸດສະຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວຽກງານກວດກາ ຕ້ອງມີການພັດທະນາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພື່ອສາມາດ ຕິດຕາມ, ກວດກາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ການຫັນວຽກງານກວດກາເປັນທັນສະໄໝ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ອະນຸຍາດໃຫ້ກົມກວດກາ ໄດ້ຮັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານກວດກາ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຂອງບັນດາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ກວຕ ແລະ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ 6 ແຜນງານຂອງ ກວຕ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊົມເຊີຍ ກົມກວດກາ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ວຽກງານກວດກາ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງປື້ມຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນິຕິກຳ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກົມກວດກາຍັງໄດ້ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຄູ່ມື ຕິດຕາມປະເມີນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃນເມື່ອກ່ອນ, ກໍຄື ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈີຕ໋ອນ ໃນປັດຈຸບັນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງໂປຼແກຼມໄອທີຮັບໃຊ້ແກ່ວຽກງານກວດກາໂດຍສະເພາະ.

ທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນັບທັງວິທະຍາກອນ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສົ່ງ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເມື່ອສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ສາມາດນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍ ງານວຽກງານກວດກາໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ນັກສໍາມະນາກອນ ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ການແນະນຳເວບໄຊເບື້ອງຕົ້ນ. ບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ນຳມາອົບ ຮົມຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ລະບົບຈັດການຂໍ້ມູນຜ່ານການລົງທະບຽນເອກະສານ, ໂປຼແກຼມທີ່ສາມາດເກັບກຳ, ແກ້ໄຂ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງເອກະສານ, ວິທີແກ້ໄຂໃນກໍລະນີ ໂປຣແກຣມ ເກີດຂັດຂ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂປຼແກຼມ, ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານກວດກາ ແລະ ສາທິດການເອົາຂ່າວຂຶ້ນເວບໄຊ ແລະ ການສົ່ງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກກວດກາ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ນ. ບົວເງິນ ດາລາແສນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ, ຜູ້ຊີ້ນໍາໂຄງການ;ທ່ານ ທັນໃດ ຈັນສົມພູ, ຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບັນດາຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຳນວນ 20 ກວ່າທ່ານ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ ຈຳນວນ 1 ຊຸດ, ເຄື່ອງສະແກນເອກະສານ 1 ໜ່ວຍ ໃຫ້ແກ່ ພວຕ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກວດກາ.

ບົດຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

altaltaltaltaltaltaltaltalt