Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເຕົາປະຢັດຊີວະ ມວນ

ຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ເຕົາປະຢັດຊີວະ ມວນ

altວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ສະຖາບັນພະລັງງານ ທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ

ໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ອັດ ແໜ້ນແບບໄຮໂດຼລິກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ຈັນແສງ ພິມມະວົງ, ຮອງລັດ ຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ).

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ສ້າງປະສົບການ ແລະ ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການນຳໃຊ້ວັດ ສະດຸໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້-ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດເຕົາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີດິນອັດແໜ້ນທີ່ທັນສະໄໝ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່າວໃນໂອກາດເປີດຊຸດອົບຮົມວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງ ພັດທະນາການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸ ໃໝ່. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ, ສະຖາບັນ ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນ, ເຕົາປະຢັດຟືນ-ຖ່ານແບບບໍ່ເຜົາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ແລະ ຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ ເພື່ອເປັນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປະຢັດເວລາ, ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງ ແວດລ້ອມ.

ນອກຈາກນີ້, ສະຖາບັນ ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິນຈີ່ອັດແໜ້ນທີ່ທັນສະໄໝ ນຳໃຊ້ການອັດແໜ້ນແບບໄຮໂດຣລິກ ມີຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍ ແລະ ປະຢັດເວລາກວ່າ ຖ້າທຽບກັບ ເມື່ອກ່ອນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການເຜົາຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຟືນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ້ນເປືອງງົບປະມານ ແລະ ຍັງເປັນການ ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່ານຳອີກ. ດ້ວຍເຫດຜົນຂ້າງເທິງນັ້ນ, ສະຖາບັນຈຶ່ງໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຂື້ນມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານທົດແທນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າ ຮ່ວມ ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້.

ບົດຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltalt