Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອ ການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ

ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອ ການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ

altວັນທີ 8 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ)

ຮ່ວມກັບສຳນັກງານສິດທິບັດຍິປຸ່ນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ສະດວກ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ນາງຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ທ່ານ ກາຊູໂອະ ໂຮຊິໂນະ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການນະໂຍບາຍແລະການຮ່ວມມື, ສຳນັກງານສິດທິບັດຍີ່ປຸ່ນ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ສະດວກ, ທັງເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປຶກສາຫາ ລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການພັດທະນາໃນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສຳນັກງານສິດທິບັດແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນການເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນວຽກງານການຄຸ້ມ ຄອງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ປອ.ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ແຕ່ການພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນຍຸກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດການຄ້າເສລີ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຊຶ່ງເປັນຖານການຜະລິດດຽວ ແລະ ຕະຫຼາດດຽວ ໃນທ້າຍປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.ບັນຫາການປົກ ປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນໃນຍຸກເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ.ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ລະບົບໂທລະຄົມສື່ສານຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນ. ຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີນັ້ນ, ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນມີລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ດີ ເພາະການນຳໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງມະນຸດ, ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ, ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ກໍຄືການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດການຄ້າທາງພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນທຳໃນສັງຄົມ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກນັ້ນ, ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາເປັນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງ ຊາດຊຶ່ງຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກໄດ້ຖືບັນຫານີ້ ເປັນບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນປະເທດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສະຫະ ກຳທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກາວນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະຄັ້ງນີ້ ພ້ອມກັນ ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ຢູ່ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອນຳເອົາຜົນ ປະໂຫຍດສູງສຸດມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເຮົາ.

ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ມີນັກວິທະຍາກອນຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງຕ່າງໆ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຕາງໜ້າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ບໍລິສັດຕົວແທນທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພາບ ແລະ ບົດຂ່າວ:ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltaltaltaltaltaltalt