Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017

ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017

There are no translations available.

altບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ກຳລັງພັດທະ ນາລ້ວນແຕ່ຖຶເອົາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊີ ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານ, ກຳລັງແຮງແລະພາຫະນະໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.ຢູ່ສປປລາວ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ຕໍ່ປັດໄຈຕ່າງໆດັ່ງກ່າວ, ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ11 ຕຸລາ2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ4, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂະ ແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂຶ້ນເພື່ອລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ ສະເໜີທິດທາງແຜນພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ທ່ານ ບຸນຕີ ທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ລາຍງານຜົນ ງານສຳເລັດບາງສ່ວນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີ ຜ່ານມາ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນ ຫລາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ໃນຕົ້ນປີ 2017 ໄດ້ລົງເກັບກຳ, ສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສະເໜີໃໝ່ທັງໝົດ 110 ໂຄງການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າສູ່ຂົງເຂດຈຸດສຸມບູລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ; ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາພືດຕະກູນດອກເຜີ້ງ ຈຳນວນ140 ຊະນິດ, ປູກໃນເຮືອນຫົ່ມຈຳນວນ 613 ຕົວຢ່າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພືດທີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ: ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ, ພືດເປັນຢາ, ພືດເປັນອາຫານ ແລະ ອື່ນໆຈຳນວນ 165 ຊະນິດ, ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ-ຂັ້ນຕອນການຜະລິດເຊື່ອແລັກຕິກ ແລະ ເຊື້ອຢິສ, ເພື່ອຜະລິດເປັນຫົວເຊື້ອເຫລົ້າເຊັ່ນ: ເຫລົ້າວາຍ, ນົມສົ້ມ ແລະ ຫົວເຊື້ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນອາຫານອື່ນໆ, ໄດ້ລວບລວມ ແລະ ຂຽນເປັນຄູ່ມື ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ວິທີ ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຮັກສາເຊື້ອແມງໄມ້ເປັນສາຍພັນໃໝ່ສາມາດປຸງແຕ່ງເປັນຢາຕ້ານມະເຮັງໄດ້; ໄດ້ທົດລອງຜະລິດນໍ້າມັນໄບໂອດີເຊວ ແບບ (ບີ5, ບີ100), ປະຕິ ກິລິຍາຈາກພືດ ໃຫ້ນໍ້າມັນຈາກໝາກປາມ ແລະ ທົດສອບໃສ່ຈັກຢັນມ້າຄູໂບຕາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ, ສຳເລັດການສ້າງເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າ ຈຳນວນ 6 ເຄື່ອງ. ປັດຈຸບັນ, ເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການນຳໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ; ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວ ຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ໂປຮແກຮມຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ, ໂປຮແກຮມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ໂປຮແກຮມຄຸ້ມຄອງນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແຜນວົງຈອນ, ຮຸບແບບຈຳ ລອງລະບົບໂປຮແກຣມນຳເຂົ້າໃນການຄຸມໄຟອຳນາດ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຮນິກ, ຄົ້ນຄວ້າລະບົບເປີດ-ປິດໄຟ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຮນິກແບບອັດຕະ ໂນມັດ, ຄົ້ນຄວ້າລະບົບອັດຕະໂນມັດເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກຳ, ສ້າງໂປຮແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກແບບລວມສູນ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈອຸປະກອນ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຮນິກ ໃນລະບົບ OS, IOS, Android ແລະ ສ້າງລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕີ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະວັດຕະກຳ ໃຫ້ສາມາດລາຍງານ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສູນສະຖິຕີ ແຫ່ງຊາດ; ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າກຳນົດເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ນຳໃຊ້ສູນ Data Center ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ດ້ານທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຮນິກ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີທິດທາງ ແຜນພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປີ 2018 ອີກດ້ວຍ.

ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດ, ຫົວໜ້າກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນ ກວຕເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນເວລາສອງວັນຄັ້ງນີ້.

ບົດຂ່າວ:ນ.ທັດສະນີພົງບັນດິດ

ຮູບພາບ:ສູນຂ່າວສານວຕ

alt

altaltaltaltaltaltalt