Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສູນຫ້ອງສະໝຸດ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ຊອບແວເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ

ສູນຫ້ອງສະໝຸດ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ຊອບແວເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ

altໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ສູນຫ້ອງສະ ໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົມເຕັກໂນ ໂລຊີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລະບົບຊອບແວຫັນ ຫ້ອງສະໝຸດທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບໄອທີ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ ຂອງໂຄງການຄົ້ນ ຄວ້າເພື່ອຫັນຫ້ອງສະໝຸດເປັນທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບໄອທີ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ຍົກລະດັບວິຊາການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ປະຕິບັດວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຫ້ອງສະໝຸດ ທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍການນຳໃຊ້ຊອບແວຣ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມໄອທີ ກ່າວເປີດການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມເທື່ອນີ້ ເປັນ ໜຶ່ງໃນຫຼາຍກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຫັນຫ້ອງສະໝຸດເປັນທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບໄອທີ. ວຽກງານຄົ້ນ ຄວ້າຂອງສູນຫ້ອງສະໝຸດ ຖືກຈັດສັນໃຫ້ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ແລະ ກໍເພື່ອຍົກລະດັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ວຽກຄົ້້ນຄວ້າ ເປັນວຽກວິທະຍາສາດ, ເປັນວຽກຜັນຂະຫຍາຍຕາມພາລະບົດບາດຂອງສູນຫ້ອງສະໝຸດ. ກ່ອນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ແຜນວຽກ, ແຜນຄົນ, ແຜນເວລາ ແລະ ແຜນເງິນ. ວຽກຄົ້ນຄວ້າ ມີມື້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ມື້ສິ້ນສຸດ. ວຽກຄົ້ນຄວ້າຂອງສູນຫ້ອງສະໝຸດ ຕ້ອງຕອບໂຈດໃຫ້ໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ.

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ກ່ອນໜ້ານີ້, ພວກເຮົາ ບໍ່ມີງົບປະມານ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ອາໄສແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດຊຶ່ງມີຊ່ຽວຊານ ໃຫ້ການຊີ້ນໍາ. ປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ວຽກຄົ້ນຄວ້າ ເປັນວຽກເຮັດເປັນຄະນະ, ມີການວາງແຜນ, ເຮັດ ວຽກເປັນລະບົບ ແລະ ມີຫຼາຍໜ້າວຽກ ເຊັ່ນ: ການຂຽນຊອບແວຣ, ການຂຽນລາຍງານດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ມາຮອດມື້ນີ້, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກການຄົ້ນຄວ້າ ມີການພັດທະນາຕົນເອງ ເມື່ອທຽບໃສ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຂອງຫ້ອງສະໝຸດ ຈະເປັນໂຄງການຕົວແບບໃຫ້ແກ່ໂຄງການອື່ນໆທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຂະນະນີ້. ພາຍຫຼັງສຳເລັດໂຄງການແລ້ວ ອາດຈະຂຽນໂຄງການຕໍ່ຍອດເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງສູນຫ້ອງສະໝຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ທ່ານ ນາງ ຄຳບາງ ວິໄລສຸກ, ຫົວໜ້າສູນຫ້ອງສະໝຸດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່າວວ່າ: ລະບົບຊອບແວດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນລະບົບການຈັດການ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງສະໝຸດ ໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ; ມີລະບົບການຢືມ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ການຈອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິ ຜູ້ຊົມໃຊ້; ມີລະບົບ ການຂຽນ Cataloging ເຊັ່ນ: ລົງບັດລາຍການເອກະສານ, ປື້ມ, ວາລະສານ ແລະ ກຳນົດບາໂຄດໃຫ້ປື້ມແຕ່ລະເຫຼັ້ມ ສໍາລັບການຢືມ-ສົ່ງ; ລະບົບລາຍງານການ ຢືມ-ສົ່ງ, ລາຍງານການຈອງຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດກໍານົດຮູບແບບ ການລາຍງານໄດ້ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ; ລະບົບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ສໍາລັບການສືບຄົ້ນຫາ ແລະ ຈອງຂໍ້ມູນ ທີ່ຕ້ອງການໄດ້; ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ມີ 3 ພາສາລາວ ຄື: ພາສາລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຝຣັ່ງ. ລະບົບຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ກັບບັນດາຫ້ອງສະໝຸດ ອື່ນໆໄດ້ ໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ເຂົ້າຮ່ວມການການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້.

ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ສູນຫ້ອງສະໝຸດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຫ້ອງສະໝຸດຂອງສະຖາບັນການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.


ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltalt