Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ລັດຖະກອນຈາກ ພວ ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ຈຳປສັກ ແລະ ອັດຕະປີ ສໍາເລັດການຍົກລະດັບ ໄອທີ

ລັດຖະກອນຈາກ ພວ ແຂວງ ເຊກອງ, ແຂວງ ຈຳປສັກ ແລະ ອັດຕະປີ ສໍາເລັດການຍົກລະດັບ ໄອທີ

alt

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-14ກັນຍາ 2017, ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກ ໂຕຼນິກ (ສຄອ),

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ "ໂປຼແກຼມເກັບກຳ ເອກະສານ, ໂປຼແກຼມ ນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໂປຼແກຼມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ" ຢູ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ພວຕ) ແຂວງ ເຊກອງ.

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນພິທີເປີດ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີ ທ່ານ ສຸລະພົນ ໜື່ນວິ ເສດ, ຫົວໝ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ທ່ານ ວິລະສັກ ອີນທະປະຖາ, ຫົວໝ້າ ສຄອ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງພັກ-ລັດ ກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເປັນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ພັດທະນາການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານ ລຳພັນ ແກ້ວມະຫາໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ສະຫຼຸບການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ໃນໄລຍະການຝຶກ ອົບຮົມ, ນັກສຳມະນາກອນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ ທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ນັກວິທະຍາກອນແລະນັກສໍາ ມະນາກອນໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການປະຕິບັດວຽກງານໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສຸລະພົນ ໜື່ນວິເສດ, ຫົວໝ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ທ່ານ ວິລະສັກ ອີນທະປະຖາ, ຫົວໝ້າຄອ ໄດ້ຂື້ນໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ແລະ ໃຫ້ກຽດອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນ.

ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີນັກສໍາມະນາກອນມາຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຂະແໜງການ ອ້ອມຂ້າງພາຍໃນແຂວງເຊກອງທັງໜົດ 18ທ່ານ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ສຄອ

altaltaltaltaltalt