Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສູນຫ້ອງສະໝຸດ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບັນ ນາຮັກ

ສູນຫ້ອງສະໝຸດ ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບັນ ນາຮັກ

altສູນຫ້ອງສະໝຸດ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ກຕຂ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ)

ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ “ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ບັນນາຮັກ” ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 21-25 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າ ກຕຂ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງສະໝຸດ ໄດ້ຍົກ ລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ເຊັ່ນ: ດ້ານການຈັດການ, ການຄຸ້ມຄອງ, ຈັນຍາບັນຂອງການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ, ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊທ໌ຫ້ອງສະໝຸດແບບທັັນສະໄໝ ແລະ ອື່ນໆ. ການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫັນຫ້ອງສະໝຸດເປັນທັນສະໄໝ ດ້ວຍລະບົບໄອທີ.

ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ມາຈາກຫ້ອງສະໝຸດຕ່າງໆ ເຫັນວ່າຫົວຂໍ້ “ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ບັນນາຮັກ” ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນຕໍ່ວຽກງານຫ້ອງ ສະໝຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການໃສ່ໝວດໝູ່,ກຳນົດຫົວເລື່ອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງສະໝຸດແບບທັນສະໄໝ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຈັດ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ.

ນັກສຳມະນາກອນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດແບບທັນສະໄໝ” ແລະ ໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫຼາຍຂື້ນອີກ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງສະໝຸດ 11 ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນ 20 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາຫ້າວັນຄັ້ງນີ້.


ຂ່າວ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

ຮູບພາບ: ສູນຂ່າວສານ

altaltaltaltaltaltaltalt