Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້

Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ມາດຖານການປະເມີນ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 2

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ມາດຖານການປະເມີນ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 2

altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ27 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ຫ້ອງ ປະຊຸມຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ), ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກວຕ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ມາດຖານການປະເມີນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນ ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກວຕ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຊຶ່ງມີ ເນື້ອໃນບາງຕອນ ວ່າ: ຄືດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ພື້ນຖານເສດດຖະກິດຂອງຊາດ ຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຕ້ອງອິງໃສ່ແຫຼ່ງການຜະລິດພາຍໃນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຜະລິດຕະ ພັນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ກໍຄື ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຮັບທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ເນັ້ນເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ເພື່ອເປັນການດູນດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດໃຫ້ມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ເມື່ອມີການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນອອກມາແລ້ວ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດ ແມ່ນການຮັບປະກັນ “ຄຸນນະພາບ” ຊຶ່ງປະຕິບັດຕາມ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການກວດກາ, ທົດສອບ, ຮັບຮອງທາງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການສາກົນ.

ທ່ານ ກ່າວວ່າ: ກວຕ ເຫັນວ່າ ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂ, ປະກອບສ່ວນໃນການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເປັນການໂຄສະນາແຂ່ງຂັນກັນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນປະ ເທດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມໄດ້ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການມອບລາງວັນຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ ທີ່ມີລະບົບຄຸ້ມ ຄອງຄຸນນະພາບການຜະລິດທີ່ດີມາແລ້ວ, ແຕ່ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຕື່ມອີກ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່າງມາດຖານການປະເມີນ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນການວັດແທກດ້ວຍການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການພິຈາລະນາໃຫ້ລາງວັນແກ່ວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ.

ໃນການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງການມອບລາງວັນຄຸນນະພາບ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ກະກຽມເນື້ອໃນ ຈາກ ໂຄງການ LUNA II ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົົ້ນສ້າງມາແຕ່ປີ 2016 ແລະ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍໃກ້ຈະສຳເລັດໃນໄວໆນີ້.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງ ເອກະສານມາດຖານ ການປະເມີນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ບົດຄຳນຳ, ຂໍ້ມູນຂອງອົງກອນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຖານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ລູກຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດ, ການຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການກວດສອບຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາແຮງງານ, ການບໍລິຫານ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນີ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນເວລາສອງວັນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈຳນວນ 35 ທ່ານ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບພາບ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

altaltaltaltaltalt