Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ເຕັກໂນໂລຊີ ລາວ-ໄທ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກ ງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ ຕະກຳ

ລາວ-ໄທ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວຽກ ງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ ຕະກຳ

altເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະ

ເພາະແມ່ນ ລະຫວ່າງ ສອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ-ຣາຊະອານະຈັກໄທ ແລະ ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາການຮ່ວມມື ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນບົດ ບັນທຶກຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 17-18 ທັນວາ 2016 ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະ ບາງ, ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 1-2 ກຸມພາ 2017 ທີ່ ຈັງຫວັດ ຊຽງຣາຍ, ຣາຊະອານາ ຈັກໄທ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສໍຣະນິດ ສິລະທຳ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ທ່ານ ພິມພາ ອຸດທະຈັກ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຈັດແບ່ງກຸ່ມການປະຊຸມອອກເປັນ 6 ຂົງເຂດ ການຮ່ວມມື ເພື່ອລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນນັ້ນ ປະກອບມີ: (1) ວຽກງານ ປູກຈິດສຳນຶກ; (2) ວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ; (3) ວຽກງານ ການກະເສດ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ ຊີວະນານາພັນ; (4) ວຽກງານ ພະລັງງານທົດແທນ; (5) ວຽກງານ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ; ແລະ (6) ວຽກງານ ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ.

ພາຍຫຼັງຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍບັນຍາກາດ ແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບໃນຖານະບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີຕໍ່ກັນ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງສອງຝ່າຍ ທີ່ ຈະພັດທະນາການຮ່ວມມື ດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ລາວ-ໄທ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນອັນດີ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳຊັດເຈນ. ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ສະເໜີແຜນການຮ່ວມມື ໃນຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງປະກອບມີຫຼາຍ ໂຄງການ ເຊັ່ນ: ໂຄງການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ; ໂຄງການ ສໍາຫຼວດແມງໄມ້ເພື່ອການ ຄົ້ນຄວ້າຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ ຊີວະພາບ ແລະ ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ຊັບພະຍາກອນຊີວະພາບ ແບບຍືນຍົງ; ໂຄງການ ການທົດລອງ ນໍາໃຊ້ສານຊີວະພັນ (ເຊື້ອລາ ບິວເວີເຣີຍ 2660) ເພື່ອຄວບຄຸມແມງໄມ້ ທີ່ເປັນສັດຕູພືດ; ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ພຶດສາສາດ ແລະ ການກະເສດ; ໂຄງການ ການສໍາຫຼວດ ຊັບພະຍາກອນ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງຊີວະພາບ ແລະ ເຮັດຕົວຢ່າງສິງທີ່ມີຊີວິດ ເພື່ອຈັດເກັບຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາພິພິດທະພັນ ທໍາມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ; ໂຄງການວິໄຈ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່; ໂຄງການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດ ໃນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ ນິວເຄຼຍ; ໂຄງການ ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການນໍ້າ; ແລະ ໂຄງການຮູບຖ່າຍດາວທຽມ ເພື່ອຕິດຕາມພື້ນທີ່ ການປູກເຂົ້າໃນ ສປປ ລາວ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີບັນດາກິດຈະກຳລະອຽດ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ຊຶ່ງຈະເປັນເນື້ອໃນສຳຄັນ ໃນການນໍາສະເໜີເພື່ອລົງນາມໃນບົດບັນທຶກ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລະດັບລັດຖະມົນຕີ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 7 ຊຶ່ງຈະຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017 ທີ່ຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ, ປະເທດໄທ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງສອງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 70 ກວ່າທ່ານ ຊຶ່ງໃນຈໍານວນນີ້ ມີຄະນະຜູ້ແທນລາວ ຈຳນວນ 20 ກວ່າທ່ານ.

ຮູບພາບ ແລະ ບົດຂ່າວ: ບິນລີ້ ສີສຸລາດ

altaltaltalt