Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈລະບົບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສູ່ພາກທຸລະກິດ

ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈລະບົບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ສູ່ພາກທຸລະກິດ

altວັນທີ 16 ທັນວາ 2016, ທີ່ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ (DIP)

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ອົງການສົ່ງເສີມການຄ້າຕ່າງປະເທດແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JETRO) ປະຈໍາປະເທດໄທ ໄດ້ຈັດສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ “ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ” ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ທ່ານ Motoki Takada, ຫົວໜ້າພະແນກຊັບສິນທາງປັນຍາ (JETRO) ປະຈໍາ ປະເທດໄທ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ໃນການສຳ ມະນາ, ບັນດານັກສຳມະນາກອນຈາກພາກສ່ວນວິສະຫະກິດ, ຫ້າງຮ້ານ, ບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 80 ທ່ານ ໄດ້ມີໂອກາດຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆຈາກບັນດາ ນັກວິທະຍາກອນຈາກ ຝ່າຍລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ.

ຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນບາງບັນຫາວ່າ: ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ແມ່ນນັບມື້ນັບ ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ຮູ້ນຳກັນວ່າ ໃນໂລກແຫ່ງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫຼາດການຄ້າເສລີນັ້ນ ໂດຍສະເພາະທີ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດ ໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຊຶ່ງເປັນການຜະລິດດຽວ-ຕະຫຼາດດຽວ ແລະ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ (WTO). ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບໂທລະຄົມສື່ສານຢ່າງວ່ອງໄວ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຈະເລີນ ເຕີບໂຕຂຶ້ນ ຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງກໍແມ່ນຍ້ອນມີລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ດີ ເພາະການນຳໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ ຈະສາມາດຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງມະນຸດ, ສົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ກໍຄືການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ການຄ້າທັງພາຍ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນຄວາມເປັນທຳໃນສັງຄົມ. ນອກຈາກນີ້ ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ຍັງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ.

ຮູບພາບ: ພິພາວັນ ໄຊສົງຄາມ

ຂ່າວ: ບຸນຄົງ ຈະເລີນສຸກ

altaltalt