Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ອົງການຈັດຕັ້ງ ກຳມະບານ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກຳມະບານ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຄະນະກຳມະບານ
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ
 

 0010
ສະຫາຍ ປອ. ນ. ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກ 
ປະທານ


ສະຫາຍ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ

ຮອງປະທານ, ປະທານກວດກາ

 

ສະຫາຍ ບຸນປອນ ບົວແພງ

ຮອງປະທານ


ສະຫາຍ ຄຳແຜ່ວ ຫອມລັດສະໝີ
ຄະນະກຳມະການ


ສະຫາຍ ພີມພາ ອຸດທະຈັກ
ຄະນະກຳມະການ


ສະຫາຍ ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ
ຄະນະກຳມະການ


ສະຫາຍ ວິລະສັກ ອີນທະປະຖາ
ຄະນະກຳມະການ


 


ກຳມະບານແຕ່ລະຈຸ

# ລາຍການຫົວເລື່ອງ ຜູ້ຊົມ
1 ຫ້ອງການ 5170
2 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 4444
3 ກົມກວດກາ 5745
4 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 6002
5 ກົມວິທະຍາສາດ 5422
6 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 4568
7 ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ 8660
8 ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ 4774
9 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 5378
10 ສະຖາຍບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະເຕັກໂນໂລຊີ 4367
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ກັບຄືນ 1 2 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL