Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ວິທະຍາສາດ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຫຼຸດຜ່ອນອາການໄອ, ເປັນໄຂ້ ແລະ ເຈັບທ້ອງ ປະຈຳເດືອນຈະມາປົກະຕິ
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຫຼຸດຜ່ອນອາການໄອ, ເປັນໄຂ້ ແລະ ເຈັບທ້ອງ ປະຈຳເດືອນຈະມາປົກະຕິ

altວິທີການບຳລຸງຮັກສາຮ່າງກາຍແບບບູຮານແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ; ບາງທີ່ກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາເຊົາຈາກພະຍາດຕ່າງໆໄດ້

ຊຶ່ງແລ້ວແຕ່ສະພາບຂອງຮ່າງກາຍຂອງໃຜລາວ.

ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຂໍແນະນຳອີກໜຶ່ງວິທີທີ່ອາດຈະຊ່ວຍຮັກສາອາການເຈັບ ຫຼື ໂກຕ່າງໆ ໄດ້ຫຼາຍເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄອ, ອາການເຈັບທ້ອງຂະນະທີ່ມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ເຈັບທ້ອງປົກກະຕິ ພຽງແຕ່ໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມແອນກໍຮໍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມປະມານ 50 % ຍັດໃສ່ສະບື ກໍສາມາດລົດອາການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.

ວິທີຮັກສາ: ນຳເອົາສຳລີເຮັດເປັນກ້ອນສຳໂປ້ມື 1 ກ້ອນ, ຈຸ່ມໃສ່ແອນກໍຮໍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມປະມານ 50 % ໃຫ້ຊຸພໍປະມານ ຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳເອົາສຳລີດັ່ງກ່າວໄປຍັດໃສ່ສະບືໄວ້. ໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ, ເຮົາຈະຮູ້ສຶກມີແຮງ. ຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມເຈັບປວດ ກໍຈະເລີ່ມຄ່ອຍໆເຊົາໄປ.

ພ້ອມນັ້ນ, ວິທີນິີ້ກໍເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ດີຫຼາຍໃນການຮັກສາອາການບາດເຈັບຂອງກ້າມຊີ້ນ ແລະອາການມຶນຈັງຖືວ່າເປັນການແກ້ບັນຫາອີກທາງໜຶ່ງທີ່ດີຕາມທາງການແພດແຜນບູຮານເນື່ອງຈາກວິທີນີ້ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄ່ຽງໃດໆ.

ຖ້າຫາກວ່າເຮົາເປັນໂກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດຂຶ້ນມາ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ ກໍຄືເອົາສຳລີເປັນກ້ອນສຳໂປ້ມື ຈຸ່ມໃສ່ແອນກໍຮໍ ແລ້ວບີບນໍ້າອອກພໍໃຫ້ຊຸ່ມ; ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍນຳໄປຍັດໃສ່ສະບື ແລະ ເພຶ່ອເພີມຄວາມໝັ່ນໃຈບໍ່ໃຫ້ສຳລີຫຼຸດອອກມາ ກໍຄວນໃຊ້ສຳລີທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ພໍດີກັບສະບື ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ຟັດສະເຕີຕິດໄວ້.

ສ່ວນຜູ້ດທີ່ຕ້ອງການເຊົາຈາກການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ ແລະ ເຈັບທ້ອງປົກກະຕິ ຄວນໃຊ້ສຳລີຈຸ່ມນໍ້າແອນກໍຮໍ, ແລ້ວນອນຫງາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເອົາສໍາລີຍັດໃສ່ສະບືຄ່ອຍໆ. ຖ້າຕົນເອງບໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ ກໍສາມາດຫາຄົນອຶ່ນເຮັດໃຫ້. ຖ້າເຮັດຕາມການແນະນຳຄືແນວນີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຕ່າງໆເຫຼົ້ານີ້ກໍຈະຄ່ອຍໆເຊົາໄປ ແລະ ການເຮັດແນວນີ້ກໍຈະບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄ່ຽງຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: thaiza.com

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພອນສະຫວັນ ສຸວັນນະວົງ

alt

  

 

realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx