Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ວິທະຍາສາດ ການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ຊ່ວຍໃຫ້ ສະໝອງດີຂຶ້ນ
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

ການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ຊ່ວຍໃຫ້ ສະໝອງດີຂຶ້ນ

altນັກວິທະຍາສາດຈາກ Higher School of Economics (HSE) ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິໄຈຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ

Helsinki ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມຫົດຍືດຂອງສະໝອງ ແລະ ຄວາມສາ ມາດຂອງສະໝອງໃນການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຄື: “ຍິ່ງພວກເຮົາຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ສະໝອງຂອງ ພວກເຮົາກໍຍິ່ງເກີດປະຕິກິລິຍາ ແລະ ເກີດຂະບວນການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ສະສົມ ໃນລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ພາ ສາຕ່າງ ປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ”.

ວາລະສານຂອງ ທ່ານ Yury Shtyrov ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າຄະນະວິໄຈຂອງສູນສໍາລັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ HSE (Centrefor Cognition & Decision Making) ແລະ ທ່ານLilli Kimppa ແລະ ທ່ານ Teija Kujala ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮວສິນກີ (University of Helsinki)ໄດ້ສະຫຼຸບການຄົ້ນພົບຄັ້ງໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຕີພິມເຜີຍແຜ່ໃນລາຍງານ Scientific Reports. ຕາມການລາຍງານຂອງການສຶກສາ, ກົນໄກການເຮັດ ວຽກຂອງລະບົບປະສາດຂອງການພັດທະນາທັກສະທາງພາສາ ແລະ ຄຳເວົ້ານັ້ນ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍພໍເທົ່າໃດ ເມື່ອປຽບທຽບກັບການເຮັດວຽກ ຫຼື ການ ເຮັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຂອງສະໝອງ. ສາເຫດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ສົນໃຈເທົ່າທີ່ຄວນໃນດ້ານນີ້ ຄື ການບໍ່ສາມາດສຶກສາການໃຊ້ພາສາໃນສັດໄດ້.

ຄະນະວິໄຈ ໄດ້ເຮັດການທົດລອງດ້ວຍການວັດແທກການນຳໄຟຟ້າຂອງສະໝອງ ໂດຍວັດແທກການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງດ້ວຍ EEG (electroen cephalography) ຫຼື ການບັນທຶກຄື້ນໄຟຟ້າສະໝອງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາ ໄດ້ແກ່ ນັກສຶກສາຊາຍ ຈຳນວນ 10 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາຍິງ ຈຳນວນ 12 ຄົນ, ລວມທັງໝົດ 22 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸສະເລ່ຍ 24 ປີ. ຂົ້ວໄຟຟ້າຖືກຕິດຕັ້ງລົງຢູ່ມືຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຟັງຄຳສັບຕ່າງໆ ທັງໃນພາສາແມ່ ແລະ ພາສາ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງມີທັງຄຳສັບທີ່ນັກສຶກສາຮູ້ຈັກ ແລະ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ. ເມື່ອຄຳສັບທີ່ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍ ຖືກອ່ານອອກມາ, ການປ່ຽນ ແປງໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຈະຖືກກວດຕິດຕາມ. ຄະນະວິໄຈມີຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ຄວາມໄວຂອງສະໝອງ ໃນການປັບຕົວໃນການເຮັດວຽກເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳ ສັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກຄື້ນໄຟຟ້າສະໝອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ໄດ້ຖືກນຳໄປປຽບທຽບກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງພາສາຂອງນັກສືກສາ ກ່ຽວກັບຈຳນວນ ພາສາທີ່ນັກສືກສາມີພື້ນຖານຢູ່ກ່ອນແລ້ວ. ອາຍຸທີ່ນັກສືກສາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດນັ້ນ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງສະໝອງ ທີ່ຈະຈັດ ການກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງໄວວານັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບທັກສະຄວາມສາມາດທາງພາສາຂອງນັກສືກສາທີ່ມີພື້ນຖານມາກ່ອນ.

ຜົນການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເຮັດວຽກຂອງຄື້ນໄຟຟ້າສະໝອງ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ເຄີຍຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນມາກ່ອນ ສະແດງຄ່າ ສູງກ່ວາ ຜູ້ຂຽນຜົນງານ. ທ່ານ Yuriy Shtyrov ສະແດງຄວາມເຫັນວ່າ ຍິ່ງພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄວາມໄວຂອງການເຮັດວຽກ ຂອງລະບົບປະສາດ ໃນການກຳນົດລະຫັດຂໍ້ມູນຂອງຄຳສັບໃໝ່ກໍຍິ່ງໄວຂຶ້ນ. ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ໄດ້ມານີ້ ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງ ເຊັ່ນ: ການເຮັດ ວຽກຂອງຈິດໃຈດ້ວຍຄວາມຮູ້ເພີ່ມຕື່ມນັ້ນ ສົ່ງເສີມຄວາມຫົດຍືດຂອງສະໝອງ ແລະ ຈິດໃຈ.

ຄະນະວິໄຈ ເຊື່ອວ່າ ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງໃນການຮຽນຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດຕ່າງໆນັ້ນ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການວິໄຈ ວ່າ ຫຼັງ ຈາກປະສົບອຸບັດຕິເຫດ, ອາການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງສະໝອງ ຫຼື ສະພາວະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເວົ້າບໍ່ໄດ້ ແລະ ການຫາທາງຮັກສາອາການ ເຫຼົ່ານີ້. ນອກເໜືອຈາກນີ້, ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ຄະນະວິໄຈປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫຼັກການຂອງການສ້າງ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມແຂງແຮງ ຂອງລະບົບປະສາດ, ຄະນະວິໄຈ ກໍສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກກົນໄກການເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້ ລວມໄປເຖິງການກະຕຸ້ນເລ່ງຄວາມໄວໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ປັບປຸງຂະບວນ ການຮຽນຮູ້ອີກດ້ວຍ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນພາສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: VCHARKARN.COM


alt

 

 

 

 

 

 

realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx