Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ວິທະຍາສາດ ການຮັກສາໄວຣັສຕັບອັກເສບ ແບບພື້ນບ້ານ ອາດເຊົາໄດ້
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

ການຮັກສາໄວຣັສຕັບອັກເສບ ແບບພື້ນບ້ານ ອາດເຊົາໄດ້

altສຳລັບກົນໄກການເກີດພະຍາດ ໄວຣັສຕັບອັກເສບ ບີນີ້ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈະຕິດ ຕໍ່ທາງກຳ

ມະພັນຈາກແມ່ສູ່ລູກ ຫຼື ຕິດຕອນຍັງນ້ອຍ ເພາະພູມຕ້ານທານເຮົາຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ ແລະ ເມື່ອໄວຣັສເຂົ້າສູ່ ຮ່າງກາຍ ມັນຈະເຂົ້າໄປສູ່ຕັບ ແລະ ແບ່ງຕົວຢ່າງໄວວາ ຈາກນັ້ນ, ຈະປ່ອຍໄວຣັສ ແລະ ສານຕ່າງໆອອກມາ ຊຶ່ງຄວາມຈິງແລ້ວສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແຕ່ລະຄົນຈະມີພູມຕ້ານທານຂອງຕົວເອງຢູ່ ເມື່ອມີໄວຣັສເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ, ເບື້ອງ ຕົ້ນພູມຕ້ານທານກໍຈະປ້ອງກັນໄວ້ ແຕ່ພູມຕ້ານທານຂອງເດັກນ້ອຍມີໜ້ອຍ ກໍບໍ່ສາມາດຄຸ້ມກັນໄວຣັສເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຄົນເຈັບເປັນໄວຣັສຕັບອັກເສບບີຊຳເຮື້ອຫຼາຍເທົ່າໃດ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນ ແຕ່ປະມານບໍ່ ຕຳກວ່າ 6 ລ້ານຄົນ ແລະ ກຳລັງລະບາດຫຼາຍ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຢາຮັກສາໃຫ້ເຊົາໄດ້ ໃນນັ້ນຄົນທີ່ເປັນ ໄວຣັສຕັບອັກເສບບີທີ່ມີອາຍຸ 60-70 ປີ ແມ່ນມີຫຼາຍ ແຕ່ຜູ້ທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ບາງຄົນສຳພັດຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເກີດຄຳຖາມຂຶ້ນມາຈາກຫຼາຍຄົນວ່າ: ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຊີວິດທີ່ຢືນຍາວຢູ່ໄດ້ແນວໃດ? ຕໍ່ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄຳຕອບ ຈາກຄົນໜຶ່ງທີ່ ບໍ່ສະບາຍດ້ວຍພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບບີ ແລ້ວຫາທາງຮັກສາໃຫ້ຫາຍໄດ້ດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດຈາກນ້ຳມັນໝາກພ້າວເສີມຂີ້ໝິ້ນ ຮັກສາໄວຣັສຕັບອັກເສບບີໄດ້.

ນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນ "ນ້ຳມັນແກລໍລີຕ່ຳ" ແລະ ຈັດເປັນໄຂມັນດີ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ສຳລັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ສາມາດບຳລຸງໄດ້ທັງຫົວຈົນ ຮອດຕີນ ທັງບຳລຸງຜິວ, ຜົມ, ມື, ເລັບ ຫຼືກິນເຜົາຜານໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍ ແຖມຍັງມີຄຸນສົມບັດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ຫາຍຂາດໄດ້ຍາກ ຫຼາຍໆພະຍາດ ແລະ ເບິ່ງຄື ວ່າໄວຣັສຕັບອັກເສບບີ ກໍອາດຈະເປັນພະຍາດໜຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ນ້ຳມັນໝາກພ້າວມີສ່ວນຊ່ວຍຮັກສາ.

ສ່ວນຂີ້ໝິ້ນ  ເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານ, ແພດແຜນບູຮານໄດ້ນຳຂີ້ໝິ້ນມາເຮັດເປັນຢາຫຼາຍສູດ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນແບບຂອງຢາຫຼາຍຊະນິດ, ມີສັບພະຄຸນ ໃນການຮັກສາບາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ບາດເຊົາໄວຂຶ້ນ, ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການປິ່ນປົວພະຍາດກ່ຽວກັບທໍ່ສົງອາຫານທັງຫຼາຍ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆອີກ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຕ້ານອາການແພ້ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍໂຕ
ຂອງສານ histamine ຂອງຮ່າງກາຍເມື່ອມີອາການແພ້ ທັງສາມາດໃຊ້ຮັກສາອາການອັກ ເສບແບບຮຸນແຮງກໍໄດ້ ແລະ ມີການຢືນຢັນແລ້ວວ່າການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ DNA ຕ້ານຄວາມເປັນພິດຕໍ່ຢີນ ແລະ ມີລິດໃນການປ້ອງກັນຕັບອັກເສບ ຈຶ່ງຖືກນຳມາໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບບີໃຫ້ເຊົາໄດ້.

ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຈາກ ທ່ານ ພິດລະພິບູນ ພົມໂຕ ອາດີດຜູ້ເປັນພະຍາດໄວຣັສຕັບອັກເສບບີວ່າ: ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຕ້ອງທົນກັບອາການອ່ອນແອຈາກ ການເຈັບປວດຂອງຕົນເອງນັ້ນ ລາວກໍຕັດສິນໃຈຫາວິທີບຳບັດຕາມທຳມະຊາດ ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍເລີ່ມການຮັກສາ ດ້ວຍການທົດລອງກິນນ້ຳ ມັນໝາກພ້າວ ມື້ລະບ່ວງ ຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປ 4 ເດືອນ ແລະ ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຕົນເອງສົດຊື່ນຂຶ້ນ ບໍ່ອ່ອນເພຍຄືແຕ່ກ່ອນ ແຕ່ວ່າອາການອັກເສບຂອງເຊື້ອໄວຣັສຍັງບໍ່ຫຼຸດລົງ ຈົນກະທັ້ງ ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ຂີ້ໝິ້ນ ມາລອງກິນຄູ່ກັບນ້ຳມັນໝາກພ້າວຕໍ່ເນື່ອງ 1 ເດືອນ ກໍເຫັນຜົນ ເພາະຜົນການກວດເຊື້ອຕັບອັກເສບຈາກການວິເຄາະເມັດເລືອດ ແມ່ນບໍ່ເຫັນ ຄ່າຂອງເຊື້ອໄວຣັສເລີຍ ຊຶ່ງເຫດຜົນ ທີ່ພາໃຫ້ຕັບດີຂຶ້ນ ອາດເປັນຍ້ອນການກິນເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນໝາກພ້າວເພື່ອລົດພາລະໃນຂະບວນການສ້າງໄຂມັນຂອງຕັບ ແລະ ກິນຂີ້ມິ້ນຊັນ ເປັນປະຈຳຈະຊ່ວຍໃນການຢືດອາຍຸຂອງເຊວຕັບ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຕັບມີຄວາມສາມາດໃນການກຳຈັດຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ວິທີບຳບັດຈາກທຳມະຊາດ ບາງເທື່ອກໍເປັນສິ່ງທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ ຄວາມຈິ່ງແລ້ວ ຖ້າເຮົາເບິ່ງອ້ອມຮອບໂຕຂອງເຮົາເຮົາອາດຈະເຫັນວ່າ: ມີສິ່ງຕ່າງໆໃນທຳມະ ຊາດຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຊຶ່ງຖ້າເຮົາໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮູ້ຈັກໃຊ້ວິທີທາງທຳມະຊາດໃຫ້ເກີດຜົນ ມື້ໜຶ່ງເຮົາອາດຈະຕໍ່ສູ້ ແລະ ເອົາຊະນະພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້ ພຽງແຕ່ວ່າເຮົາຕ້ອງເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈໂຕເອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: RUK-SUKAPAP.COM

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພອນສະຫວັນ ສຸວັນນະວົງ

altaltalt

 

 

 

 

realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx