Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ວິທະຍາສາດ ອາຫານເສີມອາດຈະບໍ່ມີສານເຄມີທີ່ສຳຄັນແບບທີ່ເຮົາ ຄິດກໍໄດ້
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

ອາຫານເສີມອາດຈະບໍ່ມີສານເຄມີທີ່ສຳຄັນແບບທີ່ເຮົາ ຄິດກໍໄດ້

alt

າຫານເສີມບາງຊະນິດຖືກເຮັດຂຶ້ນໃນຫ້ອງທົດລອງ ຄ້າຍຄືກັບການເຮັດຢາຊະນິດອື່ນໆນັ້ນ ອາດຈະ ໄດ້ມາຈາກ

ພືດ ແຕ່ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ອາຫານເສີມເຫຼົ່ານີ້ ກ່ຽວກັບ ການໄດ້ພວກມັນມາແນວ ໃດ? ກຸ່ມທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດນັ້ນ ເບິ່ງຄືຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ ເພາະວ່າມັນໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ ແຕ່ບໍ່ມີການຢັ້ງ ຢືນວ່າ ອາຫານເສີມທີ່ສະກັດອອກມາຈາກພືດນັ້ນ ປະກອບໄປດ້ວຍສານເຄມີ ທີ່ຄາດວ່າ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບນັ້ນດີ ຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກຢານັ້ນຂຽນວ່າມັນປະກອບໄປດ້ວຍ 200 ມິນລີກຼາມ ຂອງສານ ໄອບູໂພຼເຟນ ທີ່ໃຊ້ໃນການບັນເທົາ ອາການປວດ ມັນຄວນທີ່ຈະມີປະລິມານເທົ່ານັ້ນແທ້ໆ, ຖ້າບໍລິສັດຂາຍຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ນ້ອຍກວ່າປະລິມານທີ່ລະບຸ ໄວ້ນັ້ນ ພວກເຂົາຈະເຮັດຜິດກົດໝາຍທັນທີ. ແຕ່ໃນກໍລະນີຂອງອາຫານເສີມທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ປະກອບ ໄປດ້ວຍຈຳນວນຂອງສານເຄມີທີ່ໄດ້ນັ້ນແທ້ໆ, ການລະບຸເທິງສະຫຼາກນັ້ນຈະບອກວ່າ ຢາປະກອບໄປດ້ວຍຄ່າຈຳ ນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດແທນ ຊຶ່ງພືດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີສານເຄມີທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດແຕ່ມັນມີບັນຫາຢູ່ກໍ ຄື ຈຳນວນຂອງສານເຄມີນັ້ນສາມາດປ່ຽນແປງໄປມາໄດ້ເປັນວົງກວ້າງ ຈາກພືດຕົ້ນໜຶ່ງໄປອີກຕົ້ນໜຶ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະບັນຈຸພັນຂອງອາຫານເສີມນັ້ນບໍ່ເທົ່າກັນ.

 

ພືດນັ້ນສ້າງສານເຄມີຫຼາຍກວ່າຊະນິດໜຶ່ງ, ເນື້ອເຫຍື່ອຂອງພວກມັນ ປະກອບໄປດ້ວຍສານເຄມີຈຳນວນຫຼາຍ ບາງທີອາດຈະເກືອບເຖິງ 1000 ຊະນິດ ແລະ ຈຳນວນ ຂອງແຕ່ລະຊະນິດ ຍັງປ່ຽນແປງໄປໃນລະຫວ່າງຕົ້ນອີກດ້ວຍ ເຖິງວ່າມັນຈະຖືກປູກຂຶ້ນໃນຟາມດຽວກັນກໍຕາມ. ສານເຄມີໃນພືດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຖືກຊີ້ແຈງວ່າ ເປັນອາຫານເສີມນັ້ນ ຈະເປັນກຸ່ມສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ສານກຸ່ມແອນໄທອົກຊີເດັນ, ຖ້າພືດມີຄວາມຕຶງຄຽດຫຼາຍມັນອາດຈະປ່ອຍສານກຸ່ມນີ້ ອອກມາຫຼາຍເປັນພິເສດ ຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາວະຕຶງຄຽດມັນອາດຈະຜະລິດອອກມາພຽງເລັກນ້ອຍ. ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕາມທຳມະຊາດ ຈະມີສີ ສັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ ສ່ວນປະກອບທີ່ໃຫ້ສີສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນອາຫານເສີມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

 

ຈຳນວນຂອງສານອາຫານໃນດິນ ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສານເຄມີໃນພືດໄດ້ອີກດ້ວຍ, ເມື່ອສັດສ່ວນຂອງສານອາຫານໃນດິນຜິດໄປ ພືດອາດຈະບໍ່ສາ ມາດເຮັດການຜະລິດ ຫຼື ໃຊ້ສານເຄມີໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ຊຶ່ງຮວມໄປເຖິງສານເຄມີທີ່ການສຶກສາທາງດ້ານອາຫານເສີມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ ມະນຸດ. ອາຫານເສີມອາດຈະຂາດສານເຄມີທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້. ໃນການສຶກສາໜຶ່ງຂອງນັກວິໄຈຈາກ Geffen School of Medicine ຢູ່ທີ່ University of California, Los Angeles ໄດ້ເຮັດການສຶກສາອາຫານເສີມທີ່ບັນຈຸສານເຄມີຈາກໝາກພິລາ ນັກວິໄຈພົບວ່າ ການກິນໝາກໄມ້ ຫຼື ດື່ມນ້ຳໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ສາມາດ ທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດອັດຕາສ່ຽງຂອງໂລກຫົວໃຈໄດ້, ຂໍ້ດີນີ້ສາມາດກວດພົບໄດ້ທັງການທົດລອງໃນສັດ ແລະ ໃນຄົນ. ການສຶກສາຫຼາຍການສຶກສາໄດ້ເຮັດການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ດີ ຂອງໝາກພິລາກັບສານເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າ ແທນນິນ ແຕ່ໝາກພິລາສົດນັ້ນແພງຫຼາຍ, ມັນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ຕະຫຼອດທັງປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດເຮັດອາຫາານເສີມຈຶ່ງເກັບພວກມັນໄວ້ໃນ ແຄັບຊູນເມັດຢາ ຫຼື ເມັດຢາແບບນຸ່ມ ໂດຍຊີ້ແຈງວ່າ ມີສານເຄມີຈາກໝາກພິລາຢູ່ໃນນັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມການສຶກສາຂອງ UCLA ພົບວ່າ ຈາກອາຫານເສີມ 27 ຊະ ນິດທີ່ພວກເຂົາເຮັດການທົດສອບມີ 17 ຊະນິດທີ່ບໍ່ພົບສານແທນນິນເລີຍ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 5 ຊະນິດ ມີສານແທນນິນຢູ່ພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

 

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:https://student.societyforscience.org

 

ຜູ້ຮຽບຮຽງ: ພິພາວັນ ໄຊສົງຄາມ

 

realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx