freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub
xnxxvid
xxx english bf tweensexxx
telexporn

bozporn

xvideos2 sex download pornvixx

3gp download xxx brazzers fullteenporno en yakın lastikçi
akü yol yardım pornvidwatch

ເປັນຫຍັງຍຸງຈຶ່ງຮູ້ວ່າຄົນມີເລືອດໃຫ້ມັນກິນ

alt

ສະເພາະຍຸງໂຕແມ່ເທົ່ານັ້ນທີ່ກິນເລືອດ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າມັນ ຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເຮົາມີເລືອດໃຫ້ມັນກິນ ແລະ ເຄີຍ ສົງໄສ

 

ບໍວ່າ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໂຕນ້ອຍໆ ທີ່ມີວົງຈອນຊີວິດຢູ່ໄດ້ພຽງ 1 ອາທິດເທົ່ານັ້ນເອງ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງໂຫດຮ້າຍແທ້ ແລະ ເປັນຫຍັງ ມັນຈຶ່ງກິນເລືອດຄົນຄືບໍ່ກິນເກສອນດອກໄມ້ຄືກັບຍຸງໂຕຜູ້. ຄຳວ່າຍຸງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ທຸກມູມທຸກແຈ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນເຮືອນ ຫລື ນອກສະຖານທີ່ ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຍຸງໂຕນ້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະຕອນກາງຄືນແຮ່ງອອກມາຫລາຍ ຊິ່ງເຫຍື່ອຂອງ ຍຸງກໍມີຄື: ເລືອດຄົນ ແລະ ສັດນັ້ນເອງ ຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງກິນເລືອດຄົນ? ເພາະວ່າໜັງຂອງຄົນ ແລະ ສັດເປັນໜັງທີ່ບໍ່ແຂງ ເກີນໄປ.

ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນຍຸງທຸກໂຕຈະກັດເຮົາ ຈະມີພຽງຍຸງໂຕແມ່ເທົ່ານັ້ນ ເພາະມັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ໂປຼຕີນຈາກເລືອດທີ່ເປັນອາຫານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຝັກໄຂ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າພວກມັນບໍ່ກິນເລືອດກໍອອກໄຂ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃນທາງກົງກົນຂ້າມ ຖ້າມັນໄດ້ດູດເລືອດຫລາຍເທົ່າໃດມັນກໍຍິ່ງອອກແມ່ແພ່ພັນຫລາຍເທົ່ານັ້ນ!

ສ່ວນວ່າຍຸງໂຕຜູ້ຈະກິນແຕ່ນ້ຳຫວານຈາກເກສອນດອກໄມ້ ຈະບໍ່ດູດເລືອດຄົນ ແຕ່ມັນກິນເກສອນອັນນີ້ກໍໃຫ້ພະລັງງານໄດ້ຄືກັນ ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າເວລາທີ່ໃຜຄົນໃດຖືກຍຸງກັດ  ມັກຈະເວົ້າວ່າໂຕເໝັນຍຸງຈຶ່ງກັດ ແຕ່ກັບອີກຄົນເວົ້າວ່າໂຕຫອມຍຸງຈຶ່ງກັດ ທີ່ແທ້ແລ້ວບໍ່ແມ່ນທັງສອງ ແຕ່ເຮົາສາມາດບອກວ່າຍຸງກັດຍ້ອນຫຍັງກັນແທ້? 

ທຳອິດເລີຍແມ່ນຄວາມຮ້ອນຂອງຮ່າງກາຍ ຊິ່ງອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມປະມານ 37 ອົງສາ ເທົ່າກັບຮ່າງກາຍພໍດີ.ນອກນັ້ນ, ຍຸງຍັງມີສັນຍານຮັບພາບ ຈຶ່ງເບິ່ງເຫັນໃນບ່ອນມືດໄດ້ ລັກສະນະນີ້ຖືວ່າເປັນວິວັດທະນາການຂອງຍຸງ ທີ່ປັບປ່ຽນ ສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ ຍຸງມີຜິດຮ້າຍ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຈະກັດເຈັບ ແລະ ຄັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ບາງຊະນິດຍັງເຮັດໃຫ້ ຄົນເຮົາເຈັບປ່ວຍ ແລະ ລົ້ມຕາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ, ໄຂ້ມາລາເລຍ ເປັນຕົ້ນ.

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: kidourk.com

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ພອນສະຫວັນ ສຸວັນນະວົງ