Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ພະແນກ ການຂັ້ນແຂວງ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນແຂວງ

       1. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (Vientiane Capital)

           ທ່ານ ດາວເພັດ ອາລຸນ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສີທົນ ດາວພະສິດ                                 ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ມະນໍລິນ ພິລະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85621) 260480                    

              Fax:   (+85621) 260480
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

 

       2. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (Phongsaly Province)
           ທ່ານ ສອນເພັດ ສໍດາລາ                                 ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ໄຊຍະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສຸບຸນລ້ຽງ ເນດບຸນນອງ                           ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85688) 210 398                                

              Fax:   (+85688) 210 398
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

 

       3. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (Luangnamtha Province)
           ທ່ານ ທອງສິງ ອຸດົມສິລິ                                  ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທອງພັນ ສົມບູນ                                   ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85686) 212 081                                             

              Fax:   (+85686) 212 081
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

 

       4. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອຸດົມໄຊ (Oudomxay Province)
           ທ່ານ ສົມແພງ ໄພຍະວົງ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ທອງວັນ ບຸນສະຫວັດ                               ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ນາງ ວັນນາລີ ສີລິວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85681) 212 042                                         

              Fax:   (+85681) 212 042
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

              Website: http://www.oudomxaystd.gov.la/

 

      5. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ (Bokeo Province)
           ທ່ານ ດວງເພັດ ສີລິທຳ                                    ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ຄຳເຊື່ອນ ສີສະເດດ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ເຖົ້າແກ້ວ ໜໍ່ສິງຄຳ                                  ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85684) 211 267                                               

              Fax:   (+85684) 211 267
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,    

 

     6. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫລວງພະບາງ (Luangphrabang Province)

          ທ່ານ ສິງຄຳ ພົມມະລັດ                                     ຫົວໜ້າ
          ທ່ານ ຈັນທະລັງສີ ວົງລັດ                                   ຮອງຫົວໜ້າ
             Tel:    (+85671) 253 547                                                 

             Fax:   (+85671) 253 547
             Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,
             Website: http://www.st-lpb.gov.la/ 

 

     7. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (Xaignabouri Province)
          ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ໄຊຄຳມູນ                                 ຫົວໜ້າ
          ທ່ານ ສົມລິດ ຈັນທະພູນ                                     ຮອງຫົວໜ້າ

          ທ່ານ ວັນແສງ ໂສພາ                                         ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85674) 213 196                                                

              Fax:   (+85674) 213 196
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ  ,   

 

     8. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫົວພັນ (Houaphanh Province)
          ທ່ານ ຄຳພອນ ເພັງຄັດຕິຍະ                                ຫົວໜ້າ
          ທ່ານ ຄຳມີ ແອຂົມພອນ                                    ຮອງຫົວໜ້າ

          ທ່ານ ສົມຈິດ                                                ຮອງຫົວໜ້າ
             Tel:    (+85664) 312 027                                              

             Fax:   (+85664) 312 027  
             Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,    

 

     9. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຊຽງຂວາງ (Xiangkhouang Province)
           ທ່ານ ດຣ. ບຸນມີ ສີລາວົງ                                 ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ສີວິໄລ ມິດສັນດອນ                                ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:   (+85661) 213 283                                               

              Fax:  (+85661) 213 283
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,   

 

     10. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງວຽງຈັນ (Vientiane Province)
           ທ່ານ ນາງ ຄຳແວ່ນ ອອ່ນປະດິດ                           ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ບຸນຍູ້ ແສງວັນນະວົງ                                 ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85623) 400 193                                               

              Fax:   (+85623) 400 193
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,   

 

     11. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxay Province)
           ທ່ານ ແສນຄຳສຸກ ເທບປັນຍາ                             ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ປິ່ນທອງແກ້ວ ສິງຫາກ້ອນຄຳ                       ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ບຸນເລີດ ໄຊແສງແກ້ວ                               ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ສົງການ                                               ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:    (+85654) 212 827                                            

              Fax:    (+85654) 212 827
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,   

 

     12. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄຳມ່ວນ (Khammouane Province)
           ທ່ານ ສິງແກ້ວ ມະນີວົງ                                    ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ນາງ ແຕ່ງອອ່ນ ລິນສົມພູ                           ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ບຸນຈັນ ແສ່ວຄຳ                                     ຮອງຫົວໜ້າ            

              Tel:    (+85651) 251 186                                            

              Fax:   (+85651) 251 186
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,   

 

     13. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (Savannakhet Province)
           ທ່ານ ຕຽງຄຳ ໄຊຊະນະວົງ                               ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ພູມີ ສິງຄຳປະເສີດ                                  ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ກົງສະໄໝ ພະໄຊສົມບັດ                           ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:     (+85641) 212 597   

              Fax:    (+85641) 212 597
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,   

 

     14. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ (Saravan Province)
            ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ                                ຫົວໜ້າ
            ທ່ານ ທອງໄສ ສົນລາສີ                                  ຮອງຫົວໜ້າ
            ທ່ານ ດຣ. ສົມພອນ ໂພໄຊ                             ຮອງຫົວໜ້າ
               Tel:    (+85634) 212 023                                             

               Fax:   (+85634) 212 023
               Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

               Website: http://www.dostsaravanh.gov.la/

 

     15. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈຳປາສັກ (Champasak Province)
           ທ່ານ ພູເງິນ ປໍອຸ່ນວົງ                                     ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ດຣ. ພູວຽງ ລາດຊະໂພ                            ຮອງຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ບຸນຕິວ ຈັນທະສອນ                               ຮອງຫົວໜ້າ
              Tel:     (+85631) 254 154                                         

              Fax:    (+85631) 254 154
              Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,  

              Website: http://dostchampasak.gov.la/

    

    16. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ (Sekong Province)
           ທ່ານ ໄກສອນ ແກ່ນປະເສີດ                             ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ເພັດສະຫວັນ ສີໂຕນ                               ຮອງຫົວໜ້າ

           ທ່ານ ລຳພັນ ແກ້ວມະຫາໄຊ                              ຮອງຫົວໜ້າ
             Tel:     (+85638) 211 646                                                  

             Fax:    (+85638) 211 646 
             Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,   

 

     17. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອັດຕະປື (Attapeu Province)
           ທ່ານ ໃສສ່ອງ ວົງສຸພັນ                                   ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ ອິນປັນ ພິມມະສານ                                ຮອງຫົວໜ້າ
            Tel:    (+85636) 211 933                                             

            Fax:   (+85636) 211 933
            Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,

    18. ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງໄຊສົມບູນ (Saysomboun)
           ທ່ານ                                                       ຫົວໜ້າ
           ທ່ານ                                                       ຮອງຫົວໜ້າ
            Tel:    (+856)                                           

            Fax:   (+856)
            Email: ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ ,