Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງ ກວຕ ກົມ ວິທະຍາສາດ ໂຄງການ

ຄາດຄະເນ ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງກົມວິທະຍາສາດ

xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

tweensexxx

bozpornxxx

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

hotoneporn

fullteenporno

freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

fullteenporno

watch xxx free in hd

watch xxx free in hd xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn

   ກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ມີແຜນການ ແລະ ຈະປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສໍາຄັນ ປະກອບມີ:

1. ໂຄງການ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2020
2. ໂຄງການສ້າງລະບົບກົນໄກ ເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກໍາ ຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
     2.1. ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
     2.2. ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງອາທິດວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ.
     2.3. ຮ່າງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ.
     2.4. ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ.
3. ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນຂອບວຽກ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ເກືອດຫ້າມນໍາໃຊ້ອາວຸດເຄມີ (CWC).
4. ໂຄງການສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ສະຖິຕິ, ວິໄຈ ແລະ ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາ,ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
5. ໂຄງການ ວິທະຍາສາດ ເພື່ອຊຸມຊົນ “ສົ່ງເສີມ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ຮັບໃຊ້ຂະແໜງຜະລິດເປັນສິນຄ້າ” (ຕາມທິດສ້າງເມືອງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບ້ານພັດທະນາຮອບດ້ານ) ເຂດທ່າແຮງຈຸດສຸມການພັດທະນາ ຂອງ ລັດຖະບານ.
6. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວາມອາດສາມາດ ການປະສານງານລະດັບຊາດ ເພື່ອປະຕິບັດ  ພັນທະ ພາຄີ ອົງການ IAEA ແລະ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍເກືອດຫ້າມນໍາໃຊ້ອາວຸດເຄມີ (CWC).
7.    ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກຳ (Science Technology & Innovation) ຂອງຂອບການຮ່ວມມືກັບຄະນະກໍາມະທິການ ແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອົງການອຸຍແນັດສະໂກ (UNESCO).
8. ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນແມ່ນບົດ ເພື່ອພັດທະນາ ພິພິຕະພັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ລາວ.
9. ໂຄງການສົ່ງເສີມ-ພັດທະນານັກຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະນັກວິທະຍາສາດໜຸ່ມຂອງ ສປປ ລາວ.
10. ໂຄງການສຶກສາຄວາມພ້ອມດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອກຽມເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານສັບປະດາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສັບປະດາວິທະຍາສາດ ອາຊຽນ ຂອງສປປ ລາວ.


ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ:

ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

-       ກົມວິທະຍາສາດ ມີທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

-       ຖະໜົນ: ສີດຳດວນ

-       ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

-       ໂທຣ: (856-21) 21 3470 ຕໍ່ 135 ແລະ 129 ແຟັກ: (856-21) 21 3472

-       ຕູ້ ປ.ນ.: 2279

-       ອີເມວ : ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ

-       ເວັບໄຊ : www.most.gov.la  


 ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 
realpornfilms.com
akü takviye 7/24 Yol Yardım xxxsextresxxx.click romanporn.com asianpornxxx.info hubpornindian.info nesaporns.xyz hotmomsteen.xyz
Free porn tube
xxxporntimes.net Adult sex videos
Hot xxx tube Porn tube moviespornov.com Sex movies
http://xhaloporn.com
xpornfly sexporndays.com hpornvideo.com

Hd porn film

big booty strippers twerking
armenian sex xvideos com
tweensexxx
freexxxvideosporn

xxxpornowatch

freeporntub

xnxxvid

fullteenporno

pornvidwatch
hotoneporn
pornvidwatch

fullteenporno

fullxxxpornvid
fullxxxpornvid
pornvidwatch
xxxsextres
xxxsexwatch
freexxxvideostube

fastmobilesporn

fastmobiporn

sextresxxx
fullteenporno
sexmagporn
thebestpornosite
adultpornmovie
xxxvideostuber tweensexxx

bozporn

telexporn
pornvixx
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
kids prayer dress kids prayer dress