Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ( ກວຕ )

 Organization Chart of Ministry of Science and Technology (MOST) 

     

 ................................................................................................................ 

 

ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ,  ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະທານສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ກຳມະການສະພາບັນດິດສາກົນ 
 ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ

 ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 

               ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະລາດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈິຕ໋ອນ, ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພີວເຕີ ແລ ະເອເລັກໂຕຣນິກ.       ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ກວດກາ, ວິທະຍາສາດ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ.

ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 

              .....................................................................................................................................................................................................

 

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ

 

ທ່ານ ພຸດທະສັກ ວິຈິດຕາ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ. ທ່ານ ເຮີເຊັງ ເຢຍປໍເຮີ, ຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ
ທ່ານ ພຸດທະສັກ ວິຈິດຕຣາ

ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

 ທ່ານ ບຸນປອນ ບົວແພງ

ຫົວໜ້າ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

 ທ່ານ ເຮີເຊັງ ເຢຍປໍເຮີ

ຫົວໜ້າ ກົມກວດກາ


 

ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ວົງດາລາ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.  ທ່ານ ກອງໄຊສີ  ພົມມະໄຊ, ຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ. ທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລະມະນີ, ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
 ທ່ານ ປອ. ຄຳເພັດ ວົງດາລາ

ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ

ຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ

ທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລະມະນີ

ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ


  

 

ທ່ານ ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ. ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ, ຮັກສາການຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ.  ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດີຈິຕ໋ອນ.
ທ່ານ ປອ. ນ. ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ

ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ

ຫົວໜ້າ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ

 ທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ

ຫົວໜ້າ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈີຕ໋ອນທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່. ທ່ານ ວິລະສັກ ອິນທະປະຖາ, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ທ່ານ ປອ. ນ. ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກ

ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

ທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ

ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ
ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

ທ່ານ ວິລະສັກ ອິນທະປະຖາ

ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ

 

ທ່ານ ພິມພາ ອຸດທະຈັກ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.              ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ພິມພາ ອຸດທະຈັກ

ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ

ການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

     ທ່ານ ນ. ແກ້ວໄພວັນ ດວງສະຫວັນ

                    ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ

              ສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ