Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສ້າງຄວາມເຂົ້າກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂນຊີດິຈິ ຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດສະຫະກໍາ 4.0 ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ ເລັດຂອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂນຊີດິຈິ ຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດສະຫະກໍາ 4.0 ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາ ເລັດຂອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

altໃນວັນທີ 12 ມີນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ກົມເຕັກໂນ ໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ

ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂນຊີດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດ ສະຫະກໍາ 4.0 ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ຂອງໂຄງການ ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ” ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ສິງຄໍາ ພົມມະລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສງດາລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກວຕ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ສຳມະນາຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຫັນໄດ້ກ່ຽວ ກັບບົດບາດ, ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ທິດທາງແນວໂນ້ມ ການພັດທະນາ-ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິ ຕ໋ອນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈຳ ວັນຂອງຄົນເຮົາ ທັງເປັນການຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດ ໃນຍຸກ ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ນີ້.

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ການທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຄ້າທາງເອເລັກ ນິກ “e-Commerce” ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສຸລິຍາ ແສງດາລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ; ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ(DATA CENTER) ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສູນດັ່ງກ່າວເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງລັດຖະ ບານ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາທັນສະ ໄໝຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກບາງຕົວຢ່າງຂອງລະບົບໄອທີ (IT Platform) ທີ່ສາມາດພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອຍົກສູງການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິ ການສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ລະບົບເກັບພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ (e-VAT), ລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ (Public Key Infrastructure “PKI”), ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ດິນແບບອິເລັກໂທຣນິກ (Land Management System “LMS”), ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແບບອິເລັກໂທຣນິກ(Vehicle Management System “VMS”), ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສຸຂະພາບ (E-Health System) ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍລະບົບດິຈິຕ໋ອນ(Smart Tourism Management System “STMS”).

ນອກນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມມີເນື້ອໃນສົມບູນ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນຍຸກ 4.0 ເປັນຕົ້ນ ລະບົບອິນເຕີເນັດແຫ່ງສັບພະສິງ (Internet of Thing “IoT”), ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ (Big Data/Data Analytic), ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຜູກພັນ (Block Chain Technology) ແລະ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ານໄອທີ (Data Protection & Cyber Security) ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ປະສິດທິເດດ ຫຼວງວິໄລ ຫົວໜ້າສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກວຕ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນຍັງໄດ້ສະເໜີຜົນສຳເລັດຂອງການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ “ໂຄງການຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດ” ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມ ຄອງ-ບໍລິຫານອົງກອນ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານເຊັ່ນ: ການພັດທະນາລະບົບໂປຣແກຣມພາສາລາວ ດ້ວຍຊອບແວລະບົບເປີດ (Open Source Software Development) ເຊັ່ນ: ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ “e-Document”, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ “e-Personnel”, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ “e-Inventory”, ນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ “e-Voting”, ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ “Lao Dictionary”; ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານອິນເຕີເນັດ “Online Meeting”, ລະບົບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຸມຊົນ “e-Center for Community”, ລະບົບເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແບບທັນສະໄໝ “e-News” ແລະ ລະບົບບໍລິການຫ້ອງ ສະໝຸດແບບດິຈິຕ໋ອນ “Digital Library”. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫລາຍທີ່ສຸດຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມີການຖາມ-ຕອບ ແລະ ປະກອບ ຄໍາຄິດເຫັນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາກັນຫລາຍບັນຫາຢ່າງມີບັນຍາກາດ.

ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນຢ່າງສູງຈາກ ທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ (All in One) ຈໍານວນ 1 ຊຸດ, ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມຸນ ພ້ອມໂປຼເກຣມ (External Hard Disk) ຈໍານວນ 1 ຊຸດ ພ້ອມທັງ ລະບົບໂປຣເກຣມ e-Center, Online Meeting, e-Personnel, e-Inventory, e-Document ແລະ e-Voting ເຊີ່ງແມ່ນຜົນການຄົ້ນຄວ້າ- ພັດທະນາ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ການມອບເຄື່ອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງໆນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈີງ ເພື່ອຍົກປະສິດຕິພາບຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ, ຕາງໜ້າຮັບເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ສິງຄໍາ ພົມມະລັດ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວມີບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 120 ກວ່າທ່ານ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ

altaltaltaltaltaltalt