Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານດ້ານນະໂຍບາຍ ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການຈ້າງງານ

ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານດ້ານນະໂຍບາຍ ການສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການຈ້າງງານ

altວັນທີ 07 ທັນວາ 2018 ຜ່ານມາ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລ

ຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ ບົດລາຍງານ ດ້ານນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການຈ້າງງານຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຄໍາຍອງ ສີຈັນທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກວຕ ທີ່ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກວຕ (ຫຼັກ14).

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີຄຳຄິດເຫັນວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ ADB ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ບົດລາຍ ງານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງຊ່ຽວຊານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງກອບນະໂຍບາຍດ້ານນະວັດຕະກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ດາວວັນ ໂຊ້ຕຸກີ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ໄດ້ກ່າວເຖິງສະພາບລວມການເຄື່ອນໄຫວໂຄງການໂດຍຫຍໍ້ ວ່າ ADB ເຫັນດີໃຫ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາ ການໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2018 – 2020 ໂດຍຜ່ານ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໂຄງການ ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ໜ້າວຽກຫຼັກ ເຊັ່ນ: ປັບປຸງກອບນະໂຍບາຍຕໍ່ການລົງທຶນ; ດ້ານນະວັດຕະກຳ, ການພັດທະນາທັກສະຝີມືແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ; ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຈ້າງງານ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ກັບພາຍນອກ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານ ໄດ້ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຮ່າງນະໂຍບາຍ ທາງດ້ານນະວັດ ຕະກຳ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳ ຄິດເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານ ເພື່ອຈະ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ມີຕົວແທນຈາກບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ສະຖາບັນພາຍໃນ ກວຕ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ທັງໝົດ 30 ກວ່າທ່ານ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ

altaltaltaltalt