Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງງານການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງງານການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ

altກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານ ຊັບສິນທາງ ປັນຍາ ໃຫ້ຂະແໜງງານການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່. ກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ 2018, ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ວິຊຽນ ນະວິກຸນ, ຮອງເຈົ້າແຂວງສາລະວັນ, ຊຶ່ງມີຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ກວຕ, ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 8 ຕົວເມືອງພ້ອມດ້ວ ຍບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 50 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ຂະແໜງງານການທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການສ້າງ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່, ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນິີ້, ທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ນັກທຸລະກິດ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ຊາວກະສິກອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ກໍຄື ເຫັນ ໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາອີກຂັ້ນໜຶ່ງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໄດ້.

ພອ້ມນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈາກ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ ກວຕ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕໍ່ກັບວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງມີຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກ ງານຊັບສິນທາງປັນຍາໃຫ້ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການສ້າງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ເຄື່ອງໝາຍລວມໝູ່. ການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງການສົ່ງເສີມຜະລິດສິນຄ້າ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິການໃນວຽກງານ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ.

ຂ່າວ ແລະ ຮູບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ

altaltaltaltaltalt