Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມ-ສຳມະນາ ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັນມາດຕະຖານສາກົນ

ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັນມາດຕະຖານສາກົນ

altວັນທີ 18 ຕຸລາ 2018, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຮ່ວມກັບ ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງຊາດ

ໄດ້ຈັດສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານມາດຕະຖານ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມາດຕະຖານສາກົນ ປະຈໍາປີ 2018 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານມາດຕະຖານຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນການ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນຍຸກການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ ຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ຫຼັກ 14 ບ້ານດອນຕິ້ວ) ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ບຸນຕີ ທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມາດຕະຖານໂລກ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຈິກສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນະພາບ; ຜູ້ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ, ຜູ້ປະກອບ ການ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງ ວຽກງານມາດຕະຖານຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບຊາດ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາວຽກງານມາດຕະຖານ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມດ້ານການຄ້າ, ການຜະລິດ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລ ຊີທີ່ກ້າວໜ້າຂອງໂລກສູ່ສັງຄົມ, ຊ່ວຍຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ສ້າງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອີກດ້ວຍ.

ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິະທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ແມ່ນອົງການທີ່ເປັນຕົວແທນອົງການມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານມາດຕະຖານ ໂດຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ພາລະບົດບາດ, ສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສໍານຶກ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາທີ່ກ້າວໜ້າ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທັງຍັງເປັນການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າ ທຽມກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ເພື່ອເປັນການສ້າງຂະບວນສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມາດຕະຖານສາກົນ, ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2018 ໃຫ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນັກສຶກສາເພື່ອຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັນມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ພາລະບົດບາດ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ບຸນຕີ ທະມິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ; ທ່ານ ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ, ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທໍາມະຊາດ ພ້ອມ ດ້ວຍຄູອາຈານ, ພະນັກງານຈາກກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາຄະນະດັ່ງກ່າວ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດ, ມີນັກສຳມະນາກອນຈາກ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດ 80 ກວ່າຄົນ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltalt