Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ສຸ່ມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ບັນດາປໍ້າ ຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສຸ່ມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ບັນດາປໍ້າ ຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

altການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການດໍາເນີນນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍ

ແມ່ນ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນເຈົ້າ ການໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຶ່ງມີຫ້ອງການສອບຄຸນນະພາບນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ປະຈຳຢູ່ດ່ານສາກົນ ແລະ ຂົວມິດຕະພາບ ທັງໝົດ 16 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ບັນດາສາງເກັບມ້ຽນ ນໍາ້ມັນເຊື້ອໄຟ, ກວດຕາມປໍ້າ, ຫົວຈ່າຍຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກວດຕາມການຮ້ອງຮຽນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ. ຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019 ຜ່ານມາ ພະແນກປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງກວດຢູ່ບັນດາ ປໍ້າຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືວ່າເປັນການກວດກາປະຈໍາປີ 2019 ຊຶ່ງໄດ້ສຸ່ມເອົາໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າ ຂອງປໍ້າຮູ້ລ່ວງໜ້າ.

ທ່ານ ບຸດສະກອນ ຫຼວງລາດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລົງກວດຄຸນນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດໄດ້ແກ່: ກວດແບບປົກກະຕິ 2 ຄັ້ງ/ປີ ແລະ ກວດສຸກເສີນຕາມການຮ້ອງຮຽນ ຂອງສັງຄົມ ຫຼື ຜ່ານສາຍດ່ວນ 1513. ໃນນີ້, ໄດ້ກວດ ກາດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍລິມາດຂອງຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ ຫາກຜົນອອກມາເປັນແນວໃດເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຈະໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງປໍ້າຮັບຊາບ ພ້ອມຕິດສະຕິກເກີ ແລະ ຜົນຂອງ ການກວດກາໃຫ້ປໍ້ານັ້ນໆເກັບໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ.

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ເວົ້າສະເພາະການກວດກາຄຸນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ພວກເຮົາມີເຄື່ອງກວດທັນສະໄໝທີ່ມາພ້ອມກັບລົດເຄື່ອນທີ່ໄວ, ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາ ກວດປະມານ 3-5 ນາທີ/1 ຕົວຢ່າງ; ສ່ວນການກວດທາງດ້ານປະລິມານນັ້ນ ເຮົາຈະມີຖັງຂະໜາດບັນຈຸ 5 ລີດ ແລ້ວໃຫ້ພະນັກງານປໍ້າບີບນໍ້າມັນໃສ່ ຊຶ່ງຄ່າມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ±0,5 ເທົ່ານັ້ນ; ຫາກເກີນ ຫຼື ຫຼຸດ ຄ່າທີ່ກໍານົດຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນ ຫຼື ຫົວເປັນນໍາພະນັກງານປໍ້າ ໂດຍຈະໃຫ້ບີບ 3 ຄັ້ງ/ຫົວຈ່າຍຫາກຢູ່ໃນການປົກກະຕິຖືວ່າກວດຜ່ານ.

ຈາກການຕິດຕາມຕົວຈິງຂອງຄະນະກວດກາພົບວ່າ: ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງບັນດາປໍ້າຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງຍັງຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກໍານົດ; ຂະນະດຽວກັນ, ເຈົ້າຂອງປໍ້າຫຼາຍທ່ານກໍເຫັນດີໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາກວດກາຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ບາງປໍ້າທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເຂົາເຈົ້າ ກໍມີເຄື່ອງທັນສະໄໝກວດກາຢູ່ພາຍໃນປໍ້າເຄືອຂ່າຍເປັນປົກກະຕິເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວສັງຄົມ ຖ້າຫາກເຫັນວ່ານໍ້າມັນຢູ່ປໍ້າທີ່ທ່ານໄປໃຊ້ບໍລິການຫາກບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫຼື ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ໃຫ້ແຈ້ງມາຍັງ ສາຍດ່ວນ 1513 ຫຼື ຜ່ານສື່ແບບໃໝ່ຄິວອາໂຄດ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງໄປກວດກາຕົວຈິງ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltaltaltaltaltaltalt