Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ກວດສອບປະລິມານສຸດທິບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ

ກວດສອບປະລິມານສຸດທິບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ຢູ່ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ

altໃນວັນທີ 29-31 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມານີ້, ສູນວັດແທກ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ກະດິງທອງ ສິງດາລາ ຫົວໜ້າສູນວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາ ການພາຍໃນສູນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບປະລິມານສຸດທິບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ຂອງ ບໍລິສັດ ນ້ຳຕານມິດລາວ ຈຳກັດ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ ບ້ານແກ້ງແຮດ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳ ກັດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສະພັງແກ້ວ, ເມືອງອາດສະພັງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງຊີມັງລາວ ຈໍາ ກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຄຸນເງິນ, ເມືອງ ຄຸນຄໍາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງກວດສອບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບການ, ຫຼັກການກວດສອບ ສິນ ຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດສອບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜະລິດ, ນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນ.

ທັງນີ້ ກໍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາລັດເອົາປຽບລະຫວ່າງ ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸດຕິທຳ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຫຼັກການກວດສອບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ການລົງກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ຂອງທັງ 3 ບໍລິສັດ ປະກອບມີ: ບໍລິສັດ ນ້ຳຕານມິດລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ກວດສອບປະລິມານນໍ້າຕານ ຈໍານວນ 2 ຂະໜາດ ຄື: ຂະ ໜາດ 500 ກຼາມ ແລະ 1 ກິໂລກຼາມ; ກວດສອບຜະລິດຕະພັນຊີມັງລາວ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈໍານວນ 2 ຂະໜາດ ຄື: 50 ກິໂລກຼາມ ແລະ 40 ກິໂລກຼາມ; ແລະ ກວດກອບຜະລິດຕະພັນລ້ານຊ້າງຊີມັງຈໍານວນ 3 ຜະລິດຕະພັນ, ຂະໜາດ 50 ກິໂລກຼາມ.

ຜ່ານການລົງກວດສອບຕົວຈິງເຫັນວ່າ ສິນຄ້າຂອງທັງ 3 ບໍລິສັດແມ່ນ ບັນຈຸບໍລິມາດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນ. ຈັນສຸດາ ແກ້ວວົງກົດ


altaltalt