Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ລົງກວດສອບບໍລິມາດບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ນ້ຳຢາລ້າງ ຈານ

ລົງກວດສອບບໍລິມາດບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ນ້ຳຢາລ້າງ ຈານ

altໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນວັດແທກ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ

ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບບໍລິມາດບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ປະເພດນ້ຳຢາລ້າງຈານ ຍິ່ຫໍ້ ກາຍົກ ໂປ້ສູດເຂັ້ມຂຸ້ນປະສົມນ້ຳໝາກນາວ ທີ່ຈັດຈຳໜ່າຍໂດຍບໍລິສັດ ສົມບູນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຊຶ່ງມີສຳ ນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໜອງດ້ວງໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການລົງກວດສອບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບການ, ຫຼັກການກວດສອບສິນຄ້າຫຸມຫໍ່, ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດສອບຜະ ລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໃວ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສ້າງ ເງື່ອນໄຂອັນສະດວກໃນການຊື້-ຂາຍ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸດຕິທຳ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມ ເປັນ ເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຫຼັກການກວດສອບຂອງພາກ ພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ແລະ ລະຫວ່າງໂຮງງານກັບໂຮງງານ ແນໃສ່ ໃຫ້ການຊື້ ຂາຍໃນສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ບໍ່ໃຫ້ເອົາລັດເອົາປຽບກັນ.

ການລົງກວດສອບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ກວດສອບຊິງຊັ່ງປະລິມານຂະໜາດ 800 ມິນລີລີດ ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນດັ່ງ ກ່າວມີບໍລິມາດທີ່ບັນຈຸແມ່ນໄດ້ຕາມມາດຕະ ຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານກວດສອບໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ທາງພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ມີຄໍາແນະນໍາໃຫ້ທາງບໍລິສັດເອົາໃຈໃສ່ໃນການກວດສອບຊິງ ແລະ ຂະໜາດນ້ຳໜັກຂອງຕຸກເປົ່າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂຶ້ນຕື່ມ.

ຄະນະນໍາພາໃນຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ກະດິງທອງ ສິງດາລາ, ຫົວໜ້າສູນວັດແທກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນດັ່ງກ່າວ.

ພາບ ແລະ ບົດຂ່າວ: ນ. ຈັນສຸດາ ແກ້ວວົງກົດ

altalt