Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ກອງປະຊຸມປືກສາຫາຫລືກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີການ ສ້າງປື້້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book.

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາຫລືກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີການ ສ້າງປື້້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book.

altສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກ ໂຕຼນິກ(ສຄອ), ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມ

ກັບ ຄະນະແພດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ(ມວສ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການປືກສາ ຫາລື, ນຳສະເໜີ ການສ້າງປື້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book ຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2019ຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 2 ຂອງຄະນະແພດສາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ. ເກດສົມສຸກ ບຸບຜາວັນ, ຄະ ນະບໍດີ ແພດສາດ(ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ), ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສອງ ພາກສ່ວນຈໍານວນ ທັງໜົດ 11 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ ແລະ ຄູອາຈານ ພາຍໃນຄະນະແພດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ(ມວສ)ໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ການສ້າງປື້ມ ແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ທັງແບບ off line ແລະ On line.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ ພອນປະເສີດ ສຸລິນທອນ, ຫົວໜ້າສູນ ບໍລິການວິຊາການ, ສະຖາບັນເຕັກ ໂນໂລຊີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ(ສຄອ), ໄດ້ຂຶ້ນ ນຳສະເໜີວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການສ້າງປື້ມແບບເອເລັກ ໂຕຼນິກ ຫຼື e-book” ຊຶ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ນີ້ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການເຜີຍແຜ່, ສົ່ງເສີມໃຫ້ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງສະດວກສະບາຍ, ລະບົບການນໍາ ໃຊ້, ການຄົ້ນຫາຊື່ປື້ມໝວດຕ່າງໆ ແລະ ການສ້າງລີ້ງ (Link).

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ການນຳສະເໜີຄັ້ງນີ້.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ດຣ. ເກດສົມສຸກ ບຸບຜາວັນ, ຄະນະບໍດີ ແພດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບກໍໄດ້ສະແດງຄວາມ ເຫັນດີສະເໜີໃນການສ້າງປື້ມແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື e-book ແລະ ມອບໃຫ້ຄະນະແພດສາດຮວບຮວມປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນຂອງນັກສຶກສາມາ ສ້າງເປັນປື້ມແບບຮຽນເອເລັກໂຕຼນິກ ເພື່ອນຳມາທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ຄະນະແພດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ(ມວສ).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຄອ

alt