Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າສານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕິດພັນກັບຊັບພະຍາກອນ ພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການ ສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕິດພັນກັບຊັບພະຍາກອນ ພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການ ສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ

altກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຮ່ວມກັບ ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາ

ໂລກ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ “ຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຕິດພັນກັບຊັບ ພະຍາກອນພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນ ບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງອອກທາງດ້ານວັດ ທະນະທຳພື້ນເມືອງ” ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018 ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ICTC ໂດຍການເປັນຄະນະປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກວຕ ແລະ ທ່ານ ນາງ Fei Jiao, ເຈົ້າໜ້າທີ່ວາງແຜນ, ພະແນກພູມປັນຍາ ພື້ນບ້ານ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ, ອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກວຕ ໃຫ້ກຽດກ່າວ ເປີດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ວ່າ: ອີງຕາມແຜນປະຕິບັດອາ ຊຽນ 2016-2025 ຊຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍ 4 ຍຸດທະສາດ ແລະ 19 ໂຄງການຊຶ່ງໃນນັ້ນ ໂຄງການທີ 19 ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນພັນທຸ ກໍາ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະ ແດງອອກທາງ ດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ຊຶ່ງມີ 3 ປະເທດ ຄື: ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຈຶ່ງຂໍຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຈາກອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກອງ ປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນ.

ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ວຽກງານຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ໃນບ້ານເຮົາ ແຕ່ເປັນ ສິ່ງໃໝ່ທີ່ຖືກນຳມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງສັນຜົນງານໃຫ້ມີມູນຄ່າໂດຍ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງວຽກງານນີ້ ຊຶ່ງຍັງຕິດພັນກັບຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນ ບ້ານອັນ ເປັນ ມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງ ອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຈະໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ ຕິດພັນກັບຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ, ພູມປັນ ຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງມີວິທະຍາກອນຜູ້ທີ່ມີ ປະສົບການ ຈາກອົງການຊັບສິນທາງ ປັນຍາໂລກ, ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ແລະ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ຈະນຳສະເໜີບົດຮຽນຕ່າງໆຢູ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າເປັນໂອກາດອັນດີ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮຽນຮູ້ປະສົບການ, ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ຕິດ ພັນກັບພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານ ອັນເປັນ ມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.

ບົດຮຽນຈາກການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຈະນໍາໄປໝູນໃຊ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ.

ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ຕິດພັນກັບ ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນ ມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງອອກທາງ ດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ໂດຍລວມ ຢູ່ສາກົນ ແລະ ສປປ ລາວ; ເອກະສານສຳຄັນ ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ທີ່ຕິດ ພັນກັບຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານ ອັນເປັນ ມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ; ວິທີການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ກ່ຽວ ກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຢາພື້ນເມືອງ ແລະ ບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນການສົ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນພັນທຸກຳ, ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການສະແດງ ອອກທາງດ້ານວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ.

ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ເປັນເວລາ 2 ວັນ ຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຊັບສິນ ທາງປັນຍາໂລກ ແລະ ຫ້ອງການ INTA, ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ກວຕ ຈຳນວນ 40 ກ່ວາທ່ານ.

alt

ຂ່າວ: ບາລະຄອນ ສຸວນັນະພາສີ

ຮູບພາບ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ