Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

ແນະນຳ ກ.ວ.ຕ (MOST)

ລົງທະບຽນຜູ້ໃຊ້Home ຂ່າວສານ ຂ່າວສານ ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື ເຕັກໂນໂລຊີ ເປີດສູນຮຽນຮູ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະມວນ

ເປີດສູນຮຽນຮູ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະມວນ

altວັນທີ 10 ທັນວາ 2018 ຢູ່ສະຖາບັນພະລັງານທົດ ແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ

ໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ເປີດສູນຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະມວນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບກຽດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ. ຈັນແສງ ພິມມະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການ UNIDO ແລະ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ.

ສູນຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະມວນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງ ສະຖາບັນພະ ລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ (UNI DO) ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກກອງ ທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຫຼຸດຜ່ອນປະກົດການເຮືອນແກ້ວອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຈາກພາກອຸດສາຫະກຳ ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີອັດເມັດ ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພະລັງງານ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ສູນດັ່ງກ່າວ ມີພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ເປັນສູນລວມການບໍລິການກ່ຽວກັບການ ພັດທະ ນາພະລັງງານ ຊີວະມວນໃນຮູບແບບການຄ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນກະຈາຍຂໍ້ມູນດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະມວນສຳລັບນັກສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາ ການອຶ່ນໆທີ່ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຂອງປະເທດ ໃນພາກບໍລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ບຸນທັນ ນັນທະວົງ

altaltaltaltaltaltaltalt