freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub
xnxxvid
tweensex
telexporn

bozporn

xvideos2 sex download pornvixx

3gp download xxx brazzers fullteenporno
pornvidwatch

ສຳມະນາກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດສາ ຫະກຳ 4.0 ຢູ່ ສປປ ລາວ

There are no translations available.

081ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວ

ກັບການຫັນເປັນດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຢູ່ ສປປ ລາວໃນຫົວຂໍ້ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໃນການ ເຮັດທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ມີຄວາມຖຶກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພສູງ ໃນຍຸກ 4.0 ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດ ທະນາຊອບແວຣລະບົບເປີດ “Open Source Software” ເພື່ອຫັນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດເປັນທັນ ສະໄໝ”. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນການ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກວຕ. ໃຫ້ກຽດ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ມີບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະນັກງານ-ວິຊາການ ພາຍໃນ ກວຕ ແລະ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນ ທຸລະກິດດ້ານດິຈິຕ໋ອນ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດດ້ານຂົນ-ສົ່ງ, ພາກສ່ວນທຸລະກິດດ້ານການຊຳລະ, ການຄ້າທາງເອເລັກ ໂຕຣນິກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 150 ກວ່າທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ່ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຂອງສາກົນ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດເຫັນລະຫວ່າງຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຜູ້ນຳໃຊ້, ຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອຊອກຫາແນວທາງ ແລະ ວິທີການຈະຜັນຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງ ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ກໍຄືການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ມາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້ ທົ່ວໂລກໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ຫຼື ບາງປະເທດເອີ້ນວ່າ ຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຂະບວນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານວິທີການຜະລິດ ແລະ ລະບົບການຜະລິດຈາກຮູບແບບເກົ່າໄປສູ່ຮູບ ແບບໃໝ່ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດສິນຄ້າ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດອອກມາ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງແທ້ຈິງ. ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ ຄັ້ງທີ 4 ກຳລັງປ່ຽນ ແປງພື້ນຖານການຜະລິດຂອງໂລກ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມເຖິງການປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດ, ປ່ຽນແປງຮູບແບບການຜະລິດ ແລະ ປ່ຽນແປງກຳລັງການຜະລິດອີກດ້ວຍ.

ໃນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ນີ້ ເຫັນວ່າການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນຍຸກດັ່ງກ່າວ ມີການປ່ຽນແປງແບບກ້າວກະໂດດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອົງກອນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບວິທີຄິດ, ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ຂະບວນການດຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆ ເພື່ອແນ່ໃສ່ປະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ເຂົ້າໃນລະບົບການຜະລິດ, ຫຼຸດ ຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍຈາກກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທຸລະກິດໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຍຸດອຸດສະຫະກຳ 4.0; ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດທຸລະກຳທາງເອ ເລັກໂຕຣນິກ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ ໃນຍຸດອຸດສະຫະກຳ 4.0 ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ພາກທຸລະກິດ ທີ່ເຮັດການຄົ້ນ ຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ວຍລະບົບດິຈິຕ໋ອນ; ຜົນງານຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊອບແວຣລະບົບເປີດ “Open Source Software” ເພື່ອຫັນການ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດເປັນທັນສະໄໝ; ການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການ ສູນຂໍ້ມູນດິຈິຕ໋ອນ “Data Center” ເພື່ອຫັນການເປັນດິຈິຕ໋ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຄວາມປອດ ໄພ ຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ; ທຸລະກິດການຄ້າອອນລາຍ; ຫວຍດິຈິຕ໋ອນ ແລະ ກະເປົ໋າເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ບໍລິການຂົນສົ່ງອາຫານ ແບບ ອອນລາຍ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຖາມ-ຕອບ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາເຄິ່ງ ວັນ ແລະ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ທັດສະນີ ພົງບັນດິດ

084080079078082077083