freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub
xnxxvid
xxx english bf tweensex
telexporn

bozporn

xvideos2 sex download pornvixx

3gp download xxx brazzers fullteenporno en yakın lastikçi
akü yol yardım pornvidwatch

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ຍຸດ ທະສາດ ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ

There are no translations available.

053ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ

ການພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ ທິດທາງສໍາລັບການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າ ຖິ່ນກໍາເນີດ ຂອງລາວ ຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ພະຈິກ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະ ທານໃນກອງປະ ຊຸມໂດຍທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສູນດາລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຊຶ່ງມີ ທ່ານ ໂຟລອງ ຊອງບອງ ລີດເດ, ເອກອັກຄະລັດຊະທູດ ສາທາ ລະນະລັດຝຣັ່ງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີທ່ານ ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກວຕ, ບັນ ດາຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ຜູ້ ປະກອບການ ແລະ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 80 ກວ່າຄົນ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັງຟັງການງາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການພັດທະນາວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດທາງສຳລັບການສົ່ງສີມສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດຂອງລາວ ໃນຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ການສະເໜີສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ, ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄວາມ ສາມາດ ດ້ານການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ (ສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ແລະ ການພັດທະນາຄຸນນະພາບຂອງ ສິນຄ້າ), ການພັດທະນາກະສິກໍາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ (ສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ, ກະສິກຳ ອະນຊີ), ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດຝຣັງ ຫຼື AFD ໃນການພັດທະນາສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ ສປປ ລາວ, ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າກະສິກຳ ແລະ ຫັດຕະກຳຢູ່ຕະຫຼາດ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດທາງສຳລັບການພັດທະນາ ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບ ອະນຸລັກ, ຕົວແບບໃນການສົ່ງເສີມການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າກະສິກຳ (ຕົວຢ່າງສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດຂອງ ຝຣັ່ງ), ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມກັບ ພາກເອກະຊົນ ໃນການສົ່ງເສີມສິນຄ້າລາວ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ການປະກອບສ່ວນຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນການພັດທະນາສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຖິ່ນກຳເນີດ ເພື່ອເພີ່ມການສົ່ງອອກກາເຟ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນໂອກາດມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກວຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບວຽກງານຖິ່ນກໍາ ເນີດ ເພາະເປັນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ ຖິ່ນກໍາເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໃນກອງປະຊຸມແມ່ນມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖິ່ນກໍາເນີດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງສໍາລັບການພັດທະ ນາໃນຕໍ່ໜ້າ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຖິ່ນກໍາເນີດມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະເທດເຮົາຢ່າງມີໝາກຜົນ.

ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2007 ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະ ກິດສັງຄົມຂອງການຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດສິນຄ້າເອກະລັກພິເສດ ທີ່ມີຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທ້າຍປີ 2018 ກົມດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາ ເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຈາກຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ຊຶ່ງເປັນສິນຄ້າທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຖິ່ນກໍາເນີດ ແລະ ຖືເປັນນິມິດໝາຍສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ວຽກງານຖິ່ນກໍາເນີດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ປັດຈຸບັນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກໍາເນີດໃຫ້ສິນຄ້າເອ ກະລັກທ້ອງຖິ່ນອື່ນອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາ ເນີດໃຫ້ສິນຄ້າເອກະລັກທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນ 05 ລາຍການຄື: ຊາກໍແມນຈາກ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຜ້າ ໄໝຫຼວງພະບາງ, ຜ້າໄໝຫົວພັນ, ຊາປາກຊ່ອງ ແລະ ກາເຟບໍລະເວນ. ການໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຖິ່ນກໍາເນີດຂອງສິນຄ້າ 5 ລາຍການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານ ກາ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ຕາມກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນການການຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖິ່ນກໍາເນີດ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ ຖິ່ນກໍາເນີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ນໍາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເປັນຮູບປະທໍາມາໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດທີ່ ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນນັ້ນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ໃນການໂຄສະນາເຜີນແຜ່ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພິເສດຂອງສິນຄ້າ ຖິ່ນກໍາເນີດຂອງລາວ ທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວໃນໂລກນັ້ນ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວງຫຼາຍຂຶ້ນ ທັງຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຂອງ ລາວເຮົາມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຈະເປັນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ຊຶ່ງຈະເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມທິດທາງການພັດທະນາຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງຂອງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງອອກ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

051050047052
049