freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub
xnxxvid
xxx english bf tweensex
telexporn

bozporn

xvideos2 sex download pornvixx

3gp download xxx brazzers fullteenporno en yakın lastikçi
akü yol yardım pornvidwatch

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການຫຸ່ມຫໍ່, ການໃສ່ສະຫຼາກ ສິນຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ ສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດຂອງ ລາວ ຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

There are no translations available.

042ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ ກັບ

ວິທີການຫຸ່ມຫໍ່, ການໃສ່ສະຫຼາກສິນຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດຂອງ ລາວ ຢູ່ຕະ ຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຂອງ ກວຕ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບູນພັນ, ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນ ທາງປັນຍາ, ກວຕ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີທີ່ເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້ກາໝາຍຖິ່ນກຳເນີດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ພ້ອມທັງເປັນເຄື່ອງມືທາງຊັບສິນທາງປັນ ຍາອັນໜຶ່ງ ທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດຂອງລາວທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກຳ ເນີດໃນໄລຍະຫຼັງມານີ້.

ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຝຶກອົບ ຮົມທີ່ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ, ການທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈົດທະບຽນປົກປ້ອງເປັນສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ ຖືວ່າເປັນ ບາດກ້າວແຫ່ງຜົນສຳເລັດອັນໜຶ່ງ, ແຕ່ໜ້າວຽກທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ ແມ່ນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມທາງການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບ ຄວາມພິເສດຂອງສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດໃຫ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແນໃສ່ເພີ່ມມູນຄູນສິນຄ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເມືອທຽບກັບກ່ອນຈົດທະບຽນ. ໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍ ໃນການໂຄສະນາທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ສິນຄ້າຖິ່ນ ກໍາເນີດແມ່ນການຫຸ່ມຫໍ່ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກໃສ່ສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ ຊຶ່ງຕາມລະບຽບການແລ້ວໃນສະຫຼາກສິນ ຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງປະກອບມີຊື່ທີ່ປົກ ປ້ອງເປັນຖິ່ນກຳເນີດ, ກາໝາຍຖິ່ນກຳເນີດແຫ່ງຊາດ, ກາໝາຍຂອງສະມາຄົມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຖິ່ນກຳເນີດ, ກາໝາຍ ຫຼື ຊື່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນ, ຂໍ້ມູນການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ສາມາດກວດກາຢ້ອນຫຼັງໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມເອກະສານຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງສິນ ຄ້າຖິ່ນກຳເນີດ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຄ້ຳປະກັນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຈາກຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ, ສ່ວນທາງດ້ານຜູ້ບໍລິໂພກກໍຈະມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກັບແຫຼ່ງ ທີ່ມາທີ່ແທ້ຈິງຂອງສິນຄ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບເອກະ ລັກ ທີ່ຕົນຕ້ອງການ ພ້ອມທັງພໍໃຈຈ່າຍຊື້ສິນຄ້າທີ່ລາຄາສູງຂຶ້ນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສະຫຼາກສິນຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດແບບງ່າຍ, ຂາດສິ່ງທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ສາມາດກວດກາຢ້ອນ ຫຼັງໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮັດຜູ້ບໍລິໂພກຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າໄດ້ໃນລາຄາຖືກ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອພວກເຮົາສາມາດຈົດທະບຽນຖິ່ນກໍາເນີດໄດ້ສໍາເລັດພວກເຮົາ ກໍຄວນຖືໂອກາດອັນດີນີ້ດຳເນີນການປັບປຸງ, ທັງຍົກລະດັບການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ໃສ່ສະຫຼາກສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ ແລະ ມີຊື່ສຽງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ແນໃສ່ໂຄສະນາທາງການຕະຫຼາດ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຂາຍສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດໄດ້ໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ໃນແງ່ຂອງການຄຸ້ມຊັບສິນທາງປັນຍາ ເວົ້າສະເພາະແມ່ນ ຖິ່ນກຳເນີດ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການໃສ່ສະຫຼາກທີ່ຈະປະກອບມີການກາໝາຍຖິ່ນກຳເນີດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຂໍ້ຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຖິ່ນກຳເນີດ ຊຶ່ງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການນຳໃຊ້ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳເອົາກາໝາຍຖິ່ນກຳເນີດແຫ່ງຊາດ ໄປປະກອບເຂົ້າໃນສະຫຼາກສິນຄ້າຖິ່ນກຳເນີດໄດ້.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະກົມ ພາຍໃນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຈໍາປສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະປະທານສະມາຄົມ ແລະ ບັນດາຜູ້ ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຖິ່ນກຳເນີດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນ 60 ກວ່າທ່ານ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ແສງທອງ ວັນນະທຳ.

041040036044038037039043