ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປືກສາຫາລືຮ່ວມກັບເຖິງການ ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາ, ຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ລະບົບນີເວດແມ່ນໍ້າ ໃນສປປ ລາວ

081ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສປປ ລາວ ແລະ ສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດ

ນາມ-ລັດເຊຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ປືກສາຫາລື ຮ່ວມກັນເຖີງການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້ານິເວດວິທະຍາ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດເຂດແມ່ນໍ້າ ໃນສປປ ລາວ ຝ່າຍລາວ ຊຶ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານ ປອ. ຄໍາເພັດ ວົງດາລາ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ.ປອ. ດັງ ໂຮ່ງຈຽນ, ອໍານວຍການສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດນາມ-ລັດເຊຍ.

ໃນກອງປະຊຸມທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ຂົງເຂດຄົ້ນຄວ້ານິເວດວິທະຍາ, ຊີວະນາໆພັນປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິເວດນໍ້າເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງປະກອບມີ ການຄົ້ນຄວ້າລັກສະນະພິເສດຂອງບັນດາປັດໄຈທາງພູມສາດ, ນິເວດວິທະຍາພືດ, ສັດ ໃນເຂດອານຸລັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບນິເວດນໍ້າໃນເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ຂອບເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ສສປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້າຄຸນລັກສະນະນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໃນລະບົບນິເວດປ່າ ແລະ ລະບົບນີເວດນໍ້າ ຢູ່ຂອບເຂດ ສປປ ລາວ; ຮ່ວມມືການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຮູບພາບທາງໄກເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄຸນລັກສະນະພິເສດລະບົບນິເວດປ່າ, ສ້າງແຜນທັດສະນີຍະພາບ ແລະ ແຜນທີ່ການແຈກຢາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານການອະນຸລັກສູງ ໃຫ້ແກ່ເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດບາງເຂດ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້າສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສະເພາະຕີລາຄາສະຖານະພາບ, ຊະນິດພື້ນເມືອງ, ຊະນິດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄ່າເສດຖະກິດສູງຫາຢາກ, ມີຄຸນຄ່າທາງເສດຖະກິດ ( ພືດ, ເຫັດ, ສັດ, ສັດເລືອຄານ-ສັດທຸກຊະນິດທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ ( Amphibian), ສັດຊະນິດອ່ອນ, ແມງໄມ້, ສັດມີຊີວິດໄຕ້ດິນ ແລະ ສັດທີ່ມີຊີວິດໃນນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໃນເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ; ຄົ້ນຄວ້າສະພາບການ ແລະ ສິິ່ງທີ່ຍັງຕົກຄົງຄ້າງຂອງສານເຄມີທີ່ເປັນຜິດ (Toxin) ເງື່ອນໄຂສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ; ສ້າງວິທີການ, ສ້າງພື້ນຖານທາງວິທະຍາສາດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອະນຸລັກ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນຄວາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະວິທະຍາສາດ, ການປົກປັກຮັກສາສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະບົບເຂດອະນຸລັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງເຂດນໍ້າຈືດບາງທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ.

ຂັ້ນພື້ນຖານ, ນອກຈາກນັ້ນ, ສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດນາມ-ລັດເຊຍ ຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນກໍ່ສ້າງທາງດ້ານວິຊາການການຄົ້ນຄວ້າດ້ານນິເວດວິທະຍາ, ການຄົ້ນຄ້ວາສານເຄມີເປັນຜິດທີ່ຕົກຄ້າງໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງບົກໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິທະຍາສາດ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການເດີນທາງຄົ້ນຄ້ວາພື້ນທີ່ຕົວຈິງພ້ອມທັງຈະໄດ້ຈັດສໍາມະນາວິທະຍາສາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊຶ່ງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຈະແຕ່ງຕັ້ງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ ຈະຮ່ວມມືກັນເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ້າຍປີ 2019 ນີ້.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນ, ໂອກາດທີ່ ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ.ປອ. ດັງໂຮ່ງຈຽນ, ອໍານວຍການສູນເຂດຮ້ອນຫວຽດນາມ-ລັດເຊຍ ເດີນທາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ບັນດິດ ສຈ. ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ , ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກຂອງກະຊວງນໍາອີກ.

ຮູບ-ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື

082083084085086088089087