freepornvideosite

xxxpornowatch

freeporntub
xnxxvid
xxx english bf tweensexxx
telexporn

bozporn

xvideos2 sex download pornvixx

3gp download xxx brazzers fullteenporno en yakın lastikçi
akü yol yardım pornvidwatch

ຍົກລະດັບກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານສະຖິຕິ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

There are no translations available.

017ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມ

ກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານສະຖິຕິວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-15 ມັງກອນ 2021, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວ ເປີດກອງປະຊຸມໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນທັນ ວົງຊະນະ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບພະນັກງານ-ວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມ ຮູ້ຄວາມສາມາດຂຶ້ນຕື່ມໂດຍສະເພາະແມ່ນເພີ່ມທັກສະໃນການສ້າງຕົວຊີ້ບອກ, ການສັງລວມ, ການວິເຄາະວິໄຈ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນການນຳໂປຣແກຣມທາງດ້ານສະຖິຕິ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ, ຄຸນນະພາບຄົບ ຖ້ວນໃນການປະກອບຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນທັນ ວົງຊະນະ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ສູນສະຖິຕິວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂຶ້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2018, ສູນດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີການສຶກສາໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮູບແບບໃນການຈັດຕັ້ງປະບັດວຽກງານຕົວຈິງນຳບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ມີການສະເໜີສ້າງຕັ້ງຈຸດປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານ ສະຖິຕິຂອງກະຊວງ ແລະ ໃນເດືອນທັນວາ 2019 ເພື່ອເປັນບ່ອນ ອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ.

ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສູນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຈຸດປະສານງານຕ່າງໆມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງ ເພື່ອ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກເພື່ອຊຸກຍູ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຢູ່ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ຈຳນວນ 6 ຄັ້ງ, ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມບັນດາຕົວຊີ້ບອກຂອງ ກວຕ ໃນເບື້ອງຕົ້ນທັງໝົດ 73 ຕົວຊີ້ບອກ ໃນນັ້ນ, ມີ 13 ຕົວຊີ້ ບອກທີ່ເປັນຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບ ແລະ ມີ 34 ຕົວຊີ້ບອກທີ່ເປັນຂໍ້ມູນປະລິມານ ຄິດໄລ່ເປັນ46,58% ຂອງຈຳນວນຕົວຊີ້ບອກທັງໝົດ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມສານແຜນພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງສູນດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີບາງບັນຫາທີ່ເປັນຂໍ້ຈຳກັດເປັນຕົ້ນ ແມ່ນພະນັກງານຍັງຂາດທັກສະໃນການສ້າງຕົວຊີ້ບອກ, ການສັງລວມ, ການວິເຄາະວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມໃນການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມທາງດ້ານສະຖິຕິຍັງຈຳກັດ, ຂາດງົບ ປະມານໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ, ຄຸນນະພາບຄວາມຄົບຖ້ວນໃນການປະກອບຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະ ບົດບາດສະຖິຕິສາຍຂວາງຂອງຂະແໜງການໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ຈົ່ງສຸມສະຕິປັນຍາ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຍາດແຍ່ງບົດຮຽນປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈາກນັກວິທະຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ເພື່ອນຳມາປັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສະຖິຕິວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງຕົນຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຊຶ່ງໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ນັກສຳມະນາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວຽກງານຂະບວນການຜະລິດສະຖິຕິ; ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳ ຄັນຂອງສະຖິຕິ; ວິທີການສ້າງສະຖິຕິ; ວິທີເກັບກຳສະຖິຕິ; ປະເພດສະຖິຕິ; ຂະບວນການະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ; ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການອອກແບບການສຳຫຼວດ, ການສຸມຕົວແທນ, ການແຈກຢາຍຄ່າສະເລ່ຍ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ການຖອດຖອນບົດຮຽນການກຳນົດບັນດາຕົວຊີ້ບອກຂອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກ OECD ແລະ UNESCO; ຂະບວນການສ້າງຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນຕົວຊີ້ບອກທີ່ຕິດກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະເກດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ XI ແລະ ແຜນພັດທະນາຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)ຂອງ ກວຕ.

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ມີນັກວິທະຍາກອນ ທີ່ຕາງໜ້າຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນສະຖິຕິວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມື ກວຕ ແລະ ມີບັນດານັກສຳມະນາກອນທີ່ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນກວຕເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 40 ກວ່າຄົນ.

ຂ່າວ ແລະ ຮຸບພາບ: ບາລະຄອນ ສຸວັນນະພາສີ

018019020021022