ກະກຽມສ້າງນິຕິກຳເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂື້ນທະບຽນ ຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ

001ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາ

ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ສົມທົບກັບ ສູນຮັບຮອງລະບົບ ISO ແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຫ້ອງທົດລອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ, ຫົວໜ້າກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ມີບັນດາຄະນະພະແນກ, ສູນ ພາຍໃນກົມ ພ້ອມທັງພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວໃນເບື້້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ກຳນົດປະກອບມີທັງໝົດ 34 ມາດຕາ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກ ການ, ລະບຽບການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຫ້ອງທົດລອງຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ມາດຕະ ຖານພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແນ່ໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານຫ້ອງທົດລອງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມປອດໄເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ສະເໜີລາຍລະອຽດແຕ່ລະມາດຕາ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະພາກສ່ວນຮ່ວມກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໄປ ເທື່ອລະມາດຕາ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນຂື້ນຕື່ມ ພາຍຫຼັງສຳເລັດໃນການຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວພາຍໃນກົມແລ້ວ ຈະໄດ້ມີ ການສືບຕໍ່ເຊີນ ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ຮູບພາບ ແລະ ບົດຂ່າວ: ທ ພຸດທະຈັນ ຊັບທະວີ

002003